Hjulene i gang for en sirkulær økonomi

Den 23. og 25. juni deltok Vest-Norges Brusselkontor på to arrangement om det nye veikartet for en europeisk sirkulær økonomi. Vi deler her utdrag og inntrykk fra de ulike eventene, arrangert blant annet av Europakommisjonen og Osloregionens Europakontor. Les mer

En uke med fornybar energi i fokus

EU Sustainable Energy Week 2015 (EUSEW- link) ble for tiende år på rad arrangert i Brussel og varte fra 16.-18. juni.  Det årlige arrangementet finner sted i Brussel, men markeres også med lokale arrangement over hele Europa. Vest-Norges Brusselkontor har i løpet av energiuken deltatt på ulike arrangementer som ble holdt i Brussel fra 16. til 18. juni og her er noen sentrale momenter fra EUSEW 2015.  Les mer

Seminar om byers klimaarbeid

Onsdag 27. mai arrangerte Vest-Norges Brusselkontor, Sørlandets Europakontor og ICLEI seminaret Breakfast at Sustainability’s: Engaging Cities and Citizens Towards the Paris Climate Negotiations. Klimasjef i Bergen kommune, Eva Britt Isager, presenterte Bergens klimaarbeid. Les mer

10704214 10152856878477209 1103022943310776912 o

Fremtidstanker om et grønt og urbant trafikkbilde

«Tenk en by hvor den store majoriteten av innbyggerne brukere kollektive transportmidler eller sykler, og hvor den siste andelen kjører miljøvennlige biler de ikke eier, men leier på vei inn til byen. Tenk en by hvor dette skjer sømløst, og effektivt. Er dette utopiske tanker, eller kan det bli en realitet?» Slik ble konferansen om mobilitet i byer starten denne onsdagen i Brussel. Med Skandinavia som gjennomgående positivt referansepunkt, og grønne mobilitetsløsninger og el-biler på plakaten tok konferansen opp en rekke interessante momenter og tanker om fremtidige muligheter. 

Les mer

1511568 10152823023637209 8969336386191330155 o

Energi fra folket

ICLEI er en sammenslutning av over 1200 lokale myndigheter som skal fremme regionenes interesser i internasjonale forum, en av disse medlemmene er Bergen kommune. De jobber for at globale utfordringer i større grad skal ta utgangspunkt i løsninger regionalt. Dette gjelder ulike politiske områder, i særlig grad de områder som berører klima- og energipolitikk. Tirsdag denne uken arrangerte de et frokostmøte med tittelen «Community Energi: Accelerating sustainable energy roll-out in Europe».

Les mer

SUNDTOFT

Setter plastgjenvinning på agendaen

Tirsdag 11.februar deltok Vest-Norges Brusselkontor på et seminar om gjenvinning av plast på Norway House. Arrangementet var i regi av EU-delegasjonen og European Policy Center (EPC).  Innleder på arrangementet var Norges klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, som etterlyste konkrete mål for gjenvinning av plast i Europa.

Les mer

Borten Moe deltok på uformelt EU-ministermøte i Polen

Norges Olje- og energiminister, Ola Borten Moe, deltok 20. september 2011 på EUs uformelle ministermøte for energiministre i Wroclaw, Polen. På møtet ble det blant annet drøftet hvordan EU kan videreutvikle sin infrastruktur for energi.

Les mer

Nesten alle innbyggjarane i EU er miljømedvitne

 

Dei siste undersøkingane Europakommisjonen har gjennomført syner at meir enn 90% av dei spurte er opptekne av miljøet, og det gjeld i alle medlemsstatane. Eit stort fleirtal er einige i at meir effektiv utnytting av naturressursane og betre vern av miljøet kan få i gang den økonomiske veksten i Europa. Resultata frå undersøkinga syner òg at EU har brei støtte hjå folket når det gjeld handlingstiltak for miljøet.

Les mer

Europaparlamentet har vedtatt nye regler for økt innsyn i energimarkedene

Europaparlamentet vedtok 14. september 2011, med klart flertall, nye regler som skal hindre konkurransevridning i energisektoren, og gi forbrukerne bedre beskyttelse. (Europaparlamentet).

Les mer

Green Week 2011

Førre veke var det Green Week i Brussel og Europa. Hovudtemaet i år var energieffektivitet, og mottoet “Bruk mindre, lev betre”. Med 36 seminar på Europakommisjonen og mange andre tilleggsarrangement, var målet for konferansen å stimulere til debatt og utveksle gode eksempel rundt dette temaet. Dette var den ellevte utgåva av det største årlege arrangementet om EU sin miljøpolitikk, og meir enn 3000 menneske deltok på arrangementet.

Les mer