Europaparlamentets forhandlingsposisjon for direktiv om engangsplast

Europaparlamentet vedtok 24. oktober sin posisjon i kommende trilogforhandlinger om direktivet angående reduksjon av effekten av enkelte plastprodukter på miljøet. Les mer

Hordaland fylkeskommune leiar EU-prosjekt

Hordaland fylkeskommune skal leie eit prosjekt med fjorten partnarorganisasjonar frå sju land i nordsjøområdet. Prosjektet Right skills for the right future får 17 millionar kroner til å løyse utfordringar i framtidas arbeidsmarknad i næringar knytta til hav og energi.

Les mer

Blå vekst: Verdimaksimering av fisk

Fredag 15. september arrangerte ERRIN (European Regions Research and Innovation Network link), seminaret «Blue Growth and Bio WG» på Norges hus her i Brussel. Temaet for seminaret omhandlet blå sirkulær økonomi, hvor det ble diskutert både potensiale og videre utfordringer for bærekraftig fiskeri og akvakultur. Flere interessante og innovative prosjekter ble presentert, deriblant av Inge Bruheim fra Møreforskning. Dette ERRIN-seminaret er den første muligheten vi har fått til å presentere vår region. (Mer om dette samarbeidet kan du lese om her).

Les mer

European Maritime Day på Vestlandet?

Den 20. mai markeres European Maritime Day over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av åpne dager for allmennheten 20.–22. mai. Les mer

European Maritime Day 2016

Den 20. mai markeres «European Maritime Day» over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en todagers­ konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av åpne dager for allmennheten 20.–22. mai. Les mer

Blå vekst på EUs agenda

EU har satt vekst og bærekraftig utvikling i marin og maritim sektor på agendaen og har døpt sin langsiktige strategi på dette området «Blue Growth». Denne strategien er igjen en del av EUs «Europa 2020»-strategi om smart, bærekraftig og inkluderende vekst som ble lansert i 2010. Les mer

Endringer i EUs fiskeripolitikk for Nordsjøen

Reformen av EUs felles fiskeripolitikk ble vedtatt i slutten av 2013, og trådte i kraft 1. januar 2014. I følge fiskeriråd Jan Fredrik Danielsen ved Den norske EU-delegasjonen ser man nå økt fokus på Nordsjøen, og han trekker spesielt fram tre elementer av reformen med betydning for regionen. Les mer

Europakommisjonen lanserer høring om internasjonal havforvaltning

Den 4. juni lanserte Europakommisjonen en offentlig høring for å samle innspill til hvordan EU kan bidra til bedre internasjonal forvaltning av hav og sjøer for å fremme bærekraftig blå vekst. I følge pressemeldingen er ulovlig fiske, ukontrollert gruvedrift på havbunnen og marint avfall noen av problemene som krever felles global handling.

Høringen er åpen til 15. september 2015.

Les mer i pressemeldingen fra Europakommisjonen. Høringen finner du her.

Oppdrett mot overfiske og beskyttelse av villfiskbestander

Kommissær for maritime forhold og fiskeri i EU, Maria Damanaki, uttalte på den globale messen for sjømat i Brussel at oppdrett kan hjelpe på problemet med overfiske og bidra til beskyttelse av villfiskbestander. Damanaki sa at med en økende populasjon kommer økende etterspørsel. Uten oppdrettsanleggene vil det rett og slett ikke være nok fisk til å møte etterspørselen og den langsiktige bærekraften til fisket vil være truet.

Les mer

seafood

Verdens største messe for sjømat avholdes 6.- 8. mai i Brussel

Denne messen samler 25,000 tilbydere og kjøpere av fersk, frossen, pakket og videreforedlet sjømatsprodukter, utstyr og tjenester. Deltakerne kommer fra 145 land. Messen arrangeres av Diversified Business Communications, som er eksperter på å arrangere verdens største sjømatsmesse.

Les mer