European Maritime Day på Vestlandet?

Den 20. mai markeres European Maritime Day over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av åpne dager for allmennheten 20.–22. mai. Les mer

European Maritime Day 2016

Den 20. mai markeres «European Maritime Day» over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en todagers­ konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av åpne dager for allmennheten 20.–22. mai. Les mer

Blå vekst på EUs agenda

EU har satt vekst og bærekraftig utvikling i marin og maritim sektor på agendaen og har døpt sin langsiktige strategi på dette området «Blue Growth». Denne strategien er igjen en del av EUs «Europa 2020»-strategi om smart, bærekraftig og inkluderende vekst som ble lansert i 2010. Les mer

Endringer i EUs fiskeripolitikk for Nordsjøen

Reformen av EUs felles fiskeripolitikk ble vedtatt i slutten av 2013, og trådte i kraft 1. januar 2014. I følge fiskeriråd Jan Fredrik Danielsen ved Den norske EU-delegasjonen ser man nå økt fokus på Nordsjøen, og han trekker spesielt fram tre elementer av reformen med betydning for regionen. Les mer

Europakommisjonen lanserer høring om internasjonal havforvaltning

Den 4. juni lanserte Europakommisjonen en offentlig høring for å samle innspill til hvordan EU kan bidra til bedre internasjonal forvaltning av hav og sjøer for å fremme bærekraftig blå vekst. I følge pressemeldingen er ulovlig fiske, ukontrollert gruvedrift på havbunnen og marint avfall noen av problemene som krever felles global handling.

Høringen er åpen til 15. september 2015.

Les mer i pressemeldingen fra Europakommisjonen. Høringen finner du her.

fisk ny

Oppdrett mot overfiske og beskyttelse av villfiskbestander

Kommissær for maritime forhold og fiskeri i EU, Maria Damanaki, uttalte på den globale messen for sjømat i Brussel at oppdrett kan hjelpe på problemet med overfiske og bidra til beskyttelse av villfiskbestander. Damanaki sa at med en økende populasjon kommer økende etterspørsel. Uten oppdrettsanleggene vil det rett og slett ikke være nok fisk til å møte etterspørselen og den langsiktige bærekraften til fisket vil være truet.

Les mer

seafood

Verdens største messe for sjømat avholdes 6.- 8. mai i Brussel

Denne messen samler 25,000 tilbydere og kjøpere av fersk, frossen, pakket og videreforedlet sjømatsprodukter, utstyr og tjenester. Deltakerne kommer fra 145 land. Messen arrangeres av Diversified Business Communications, som er eksperter på å arrangere verdens største sjømatsmesse.

Les mer

Enighet om fiskekvoter og forvaltning av makrell

Tirsdag 26.januar inngikk Norge og EU en ny bilateral kvoteavtale for 2010 og en langsiktig avtale om forvaltning av makrell, melder fiskeri- og kystdepartementet. Etter flere måneder med forhandlinger, lykkes dermed partene til slutt å komme til enighet. Les mer

Idag gjenopptas fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU

Etter flere runder med vanskelige forhandlinger i høst, endte det til slutt med full forhandligstopp og ingen avtale. Samarbeidet har vært spent etter at EU brøt en bilateral avtale med Norge om sonefiske av makrell. Nå møtes partene til ny runde med ny frisk og håp om et utfall som begge kan være fornøyd med.

Les mer på eu-norge.org.

Norge og EU enig om ny fiskeriprotokoll

”Norge og Europakommisjonen har kommet til enighet om videreføring av de tollfrie kvotene framforhandlet ved EU-utvidelsene i 2004 og 2007”. Dette skriver Fiskeri- og kystdepartementet på Regjeringens nettsider.

”Jeg er fornøyd med at vi har fått en bedre løsning for handelsbetingelsene for norsk fisk i forhandlingene med EU om markedsadgang. Resultatet vil bidra til økte eksportmuligheter”, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Mer om innholdet i avtalen på Regjeringens nettsider.