European Maritime Day 2016

Den 20. mai markeres «European Maritime Day» over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en todagers­ konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av åpne dager for allmennheten 20.–22. mai.

Det overordnede temaet for konferansen vil være økt vekst i marin og maritim sektor, på verdensbasis og i Europa, med særlig fokus på nordområdene. Konferansen vil nærmere ta for seg havforvaltning, fornybar energi, kompetanse­utvikling og tilrettelegging for næringsklynger innen havnæringen. Det vil spesielt bli lagt vekt på regionale muligheter og utfordringer. Arrangementet vil tilby seminarer, debatter, nettverksarrangement og utstillinger, og vil være et møtepunkt for en rekke ulike aktører tilknyttet marin og maritim sektor fra hele Europa. Blant andre vil EUs kommissær for miljø, maritime saker og fiskerispørsmål, Karmenu Vella, og visepresident for sysselsetting, vekst, investeringer og konkurranseevne, Jyrki Katainen, delta på konferansen.

Bidra aktivt til European Maritime Day

Lokale arrangement knyttet til European Maritime Day vil bli arrangert over hele Europa i løpet av mai måned. Mer informasjon om muligheter og krav kommer snart. Det vil også være mulig å bidra til konferansen i Turku ved å arrangere et arbeidsseminar knyttet opp mot et av temaene for konferansen. Mer informasjon, kriterier og søknadsskjema her. Fristen for å søke er 18. januar 2016. Fra den 1. desember åpnes det også for søknader for å delta med stand på konferansen.

Mer informasjon, program og registrering her.