Blå vekst: Verdimaksimering av fisk

Fredag 15. september arrangerte ERRIN (European Regions Research and Innovation Network link), seminaret «Blue Growth and Bio WG» på Norges hus her i Brussel. Temaet for seminaret omhandlet blå sirkulær økonomi, hvor det ble diskutert både potensiale og videre utfordringer for bærekraftig fiskeri og akvakultur. Flere interessante og innovative prosjekter ble presentert, deriblant av Inge Bruheim fra Møreforskning. Dette ERRIN-seminaret er den første muligheten vi har fått til å presentere vår region. (Mer om dette samarbeidet kan du lese om her).

Bruheim som er nytilsatt forskningsdirektør i Møreforsking, jobber med nytte- og verdimaksimering av fisk, og mener det ligger potensiale i fiskefartøy sin mulighet til å maksimere verdien av fangsten. Han holder nå på med forskning av restråstoff fra hvitfisk og filetproduksjon ombord i fiskefartøy. Møreforskning ønsker å se på mulighetene i råstoffene, ved hjelp av testing, om det kan utvikles helsefremmende midler (som f. eks kan påvirke blodtrykk).

Utfordringen, ifølge Bruheim, er at markedet for verdimaksimering ikke er stort nok, noe som gjør det mer lønnsomt å kaste fiskerestene over bord, heller enn å utnytte hele fisken.

Det var et interessant møte, der flere fikk vist frem sine prosjekter. Bruheim, sammen med de andre påpekte dog at for å utnytte potensialet til disse prosjektene vil man være avhengig av ekstern finansiering.