State of the Union: Vind i seilene for EU

President for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, holdt onsdag 13. september den årlige «State of The Union»-talen foran Europaparlamentet i Strasbourg.

I motsetning til fjorårets tale, hvor Juncker uttalte at «our European Union is, at least in part, in an existential crisis», var tonen for årets tale mer positiv. Det ble påpekt at EU viser besluttsomhet og handlingskraft på betydningsfulle områder, der det ble vist til eksemplene synkende arbeidsledighet og økonomisk vekst – ti år etter Europas økonomiske krise. Gjennom Juncker’s periode har det blitt skapt nesten åtte millioner jobber, og aldri før har det vært så høy sysselsetting i EU, med 235 millioner mennesker i arbeid.

Sikkerhet, terrorisme, klima, migrasjon, digitalisering, handel, industri, brexit og demokratiske verdier var blant temaene som ble tatt opp under årets tale. Juncker kom med flere konkrete forslag, blant annet at Kommisjonen ønsker å etablere et eget beskyttelsesapparat mot cyber-angrep, et økende problem i en mer digitalisert verden. Videre uttrykte han sin takknemlighet overfor Italias «tireless and noble work» med flyktningstrømmen, og at et større fokus må rettes mot Libya og hvordan man skal forbedre de inhumane forholdene som eksisterer i mottakssentrene der.

For å oppnå et tettere og mer demokratisk europeisk samarbeid, påpekte han nødvendigheten av å utvide Schengenområdet både til Bulgaria og Romania. Juncker har vært en forkjemper for å redusere forskjellene mellom Øst- og Vest-Europa, og påpekte at det må jobbes hardere for likhet for alle medlemsstater i EU. «Europe needs to breathe with both of its lungs – the eastern lung and the western lung…».  Juncker var klar i sin tale om at alle medlemmer skal respektere EU’s demokratiske verdier. Polen har blitt anklaget for ikke å respektere Europadomstolen, men ble ikke direkte nevnt i talen.

Videre uttalte Juncker at Kommisjonen planlegger å etablere et europeisk arbeidstilsyn. Formålet ved et slikt tilsyn skal være å sikre at reglene for arbeidsmobilitet blir fulgt og håndhevet på en effektiv måte. Mangel på et slikt tilsyn er i følge Juncker absurd; «workers should earn the same pay for the same work in the same place”.

Regionenes rolle i å håndtere disse utfordringene nevnt av Juncker, ble dog utelatt i talen. Regionalpolitikk havnet denne gang i skyggen av de større europeiske utfordringene. President for Regionskomiteen, Karl-Heinz Lambertz markerte etter talen at Samhørighetspolitikken må forsterkes, dersom Juncker skal klare å oppnå og gjennomføre sine mål. I tillegg oppfordret presidenten for Konferansen av Perifere og Maritime Regioner i Europa (CPMR), Vasco Cordeiro, Kommisjonen til å jobbe tettere med regioner for å skape et sterkere Europa. “Europe’s maritime regions, represented through the CPMR, are essential to this vision of moving Europe forward”. For å finne løsninger er det i følge CPMR, på lokalt nivå man må begynne.

Talen understrekte at vi har en spennende tid i vente, og at vi må forberede oss på en innholdsrik høst.

 

Under finner du lenker til videre lesing

Les talen i sin helhet

Se talen

Uttalelse fra Regionskomiteen

CPMR oppfordrer Juncker til tettere samarbeid

Faktaside om CPMR