European Maritime Day på Vestlandet?

Den 20. mai markeres European Maritime Day over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av åpne dager for allmennheten 20.–22. mai.

Det overordnede temaet for konferansen vil være økt vekst i marin og maritim sektor, på verdensbasis og i Europa, med særlig fokus på nordområdene. Konferansen vil nærmere ta for seg havforvaltning, fornybar energi, kompetanseutvikling og tilrettelegging for næringsklynger innen havnæringen. Det vil spesielt bli lagt vekt på regionale muligheter og utfordringer.

Arranger lokalt i mai

Hvert år avholdes det en rekke arrangement over hele Europa i løpet av mai måned, tilknyttet European Maritime Day. Det er nå mulig å søke om å organisere et slikt arrangement lokalt. Søknadsfristen er 1. mars. Mer informasjon og registrering her. Det er også mulig å delta med stand på konferansesenteret i Turku, søknadsfristen er 15. februar, les mer. Det er ikke lenger mulig å søke om å få delta med arbeidsseminar som del av programmet under konferansen i Turku.