Norge og EU enige om ny makrellavtale for 2012

Norge og EU inngikk onsdag 14. mars en bilateral avtale om forvaltning av makrell for 2012. Den bilaterale avtalen er en reserveløsning etter at diskusjonene mellom Norge, Island, Færøyene og EU ikke ledet til enighet. Dette til tross for at både EU og Norge var villige til å gå langt for å fastsette en avtale om fordelingen av makrellbestanden med de andre partene.  Les mer

Fiskere EC Audiovisual service

EU lanserer ny fiskeripolitikk

I Norge er utkastforbud av fisk en del av norsk fiskeripolitikk, og det skal nå også bli del av EUs reformerte fiskeripolitikk.  Etter to år med forhandlinger har EU kommet til enighet omkring en reformpakke.

 Foto: EC Audiovisual service

Les mer

ec audiovisual3

Ny fiskerireform klar

 

Europaparlamentet har denne uken vedtatt en endelig reform av den felles fiskeripolitikken, Common Fisheries Policy(CFP). Diskusjonen rundt en slik reform har pågått siden 2011.

Les mer