fisk ny

Skjær i sjøen for fiskekvoteforhandlingene med EU

Den 13.02.2014 gjestet Fiskeriministeren, Elisabeth Aspaker, havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt sitt årsmøte. I den forbindelse holdt Aspaker en tale hvor hun tok opp dagsaktuelle problemstillinger for forholdet mellom Norge og EU innenfor fiskerisektoren, og hvordan den nye regjeringens prioriteringer vil være fremover.

Les mer

ec audiovisual3

Ny fiskerireform klar

 

Europaparlamentet har denne uken vedtatt en endelig reform av den felles fiskeripolitikken, Common Fisheries Policy(CFP). Diskusjonen rundt en slik reform har pågått siden 2011.

Les mer

file7621246715926

Bærekraftig fiske innen 2015

Europakommisjonen har lagt frem et forslag om fiskemuligheter i Atlanterhavet og Nordsjøen for 2014. Dette er et årlig forslag som gjelder hvor stor fangst av de viktigste fiskebestandene EUs fiskere får ta opp neste år.

Les mer

Tiltak mot uansvarlig fiske av sild og makrell

Foto: EC Audiovisual Service

Europakommmisjonen vedtok den 20. august en pakke med tiltak mot Færøyenes uansvarlige silde- og makrellfiske. Denne inkluderer et forbud mot import av sild og makrell fra den atlantoskandiske bestanden som har blitt fanget av Færøyene, i tillegg til fiskeprodukter som inneholder eller er laget av denne fisken. Blant tiltakene er også restriksjoner for bruk av havner i EU for fiskerifartøy kontrollert av Færøyene, som fisker sild og makrell. Dette vil innebære at enkelte færøyske fartøy ikke vil ha tillatelse til å legge til ved havner i EU, unntatt i nødstilfeller.

Les mer

Fiskere EC Audiovisual service

EU lanserer ny fiskeripolitikk

I Norge er utkastforbud av fisk en del av norsk fiskeripolitikk, og det skal nå også bli del av EUs reformerte fiskeripolitikk.  Etter to år med forhandlinger har EU kommet til enighet omkring en reformpakke.

 Foto: EC Audiovisual service

Les mer

Nærmere et utkastforbud i Skagerrak

Tidligere denne måneden stemte Europaparlamentet for å innføre et utkastforbud for 35 fiskearter i Skagerrak. Fiskerikommissær i EU, Maria Damanaki, ønsket avstemningen velkommen og uttalte i den forbindelse at ”å få en slutt på denne sløsingen med å kaste spiselig fisk er et av de viktigste elementene i reformen av EUs felles fiskeripolitikk”. I følge Damanaki er denne avstemningen nå viktig fordi den kan bidra til å overbevise de som fortsatt tviler på at et utkastforbud innenfor den fastlagte tidsrammen vil være mulig.

Les mer

Fiskere EC Audiovisual service

På vei mot et utkastforbud

Europaparlamentet vedtok i forrige uke at de støtter Europakommisjonens forslag om et forbud mot utkast av fisk. Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er svært fornøgd med at Europaparlamentet stiller seg bak dette forslaget og tror at det vil ende med et utkastforbud. Et utkastforbud vil inngå i den nye reformen av den felles fiskeripolitikken i EU.

Foto: EC Audiovisual Service

Les mer

Enighet om fiskekvotene for Norge og EU i 2013

Norge og EU har kommet frem til en fordeling av fiskekvotene for 2013 som er godtatt av begge parter. Denne avtalen ble underskrevet torsdag 18. januar 2013 og den legger vekt på kontroll med fiskeriene og størrelsen på kvotene.

Foto: Morguefile

Les mer

EU betaler for økt lutefiskkompetanse

Elever og lærere fra to skoler innen mat- og restaurantfag i Italia og Tyskland var forrige uke i Hordaland. De skulle lære mer om tørrfisk og lutefisk, handelsveiene fra Bergen til Europa, og gamle og nye oppskrifter. Dette er en del av et samarbeidsprosjekt som Fitjar videregående skole har tatt initiativ til. Samarbeidet har blitt godkjent som Comenius-prosjekt, slik at det finansieres med EU-midler. Til våren reiser elever og lærere til både Italia og Tyskland, før prosjektet avsluttes i Fitjar i 2014. Les mer om saken her.

Ny dagsorden for maritim sektor

Mandag 8. oktober var Europakommisjonens president José Manuel Barroso og fiskerikommissær Maria Damanaki i møte med EU-medlemslandenes ministre for maritime anliggender. Fem år etter lanseringen av EUs integrerte havpolitikk, ble behovet for en koordinert og dynamisk strategi for maritime anliggender igjen vektlagt.

Under møtet ble det lagt frem en tentativ dagsorden for den maritime sektoren, som skal støtte opp under Europa 2020-strategien. Fokus vil i hovedsak være på de områdene som har størst vekstpotensial. Disse inkluderer ”Blå” energi og bioteknologi, hav- og kystturisme, akvakultur og havenes mineralske ressurser.

Les mer