Ti ting å følge med på i EU i 2019

I januar 2019 publiserte European Parliamentary Research Service (EPRS) en rapport som gir en indikator på hvilken retning EU vil ta i 2019, samt hvilke utfordringer og muligheter unionen står ovenfor i tiden fremover. Her lister de opp 10 saker det vil være verdt å følge med på fremover.

 

Det første valget til Europaparlamentet etter Brexit

Øverst på topp 10-listen finner vi valget til nytt Europaparlament. I løpet av et par måneder vil det politiske landskapet i Europa være annerledes enn slik vi kjenner det i dag. Valget vil pågå mellom 23-26. mai, og slik det ser ut på nåværende tidspunkt vil det resultere i et mer fragmentert parlament. Det siste tiåret har det vært en generell nedgang i støtten til de tradisjonelle politiske partiene. Eksempelvis hadde EPP (den største konservative blokken) en oppslutning på 66% i perioden 1990-2004, mens etter valget i 2014 hadde det samme partiet bare 54% oppslutning. Det er forventet at denne trenden kommer til å fortsette, samtidig som vi ser en økt tilslutning blant de politiske ytterfløyene og såkalte ‘protestpartier’.

En annen viktig sak blir selvfølgelig Brexit. Dette blir det første valget etter Brexit, og veien videre for EU27 uten Storbritannia står foran en rekke utfordringer. For EU og Storbritannia vil det fremdeles være nødvendig å få avklart nye avtaler på en rekke områder, blant annet innen områder som handel og forsvar. Som en konsekvens av Storbritannia sin utmeldelse vil i tillegg parlamentets struktur endre seg; antallet seter vil bli redusert fra 751 til 705. Av de 73 tidligere britiske setene vil 27 bli fordelt mellom medlemslandene, mens resten vil falle bort. I tillegg blir kommisjonens medlemmer utnevnt av parlamentet og valget blir dermed avgjørende for kommisjonens sammensetning. Dersom Storbritannias utmeldelse blir utsatt er det mulig britene blir nødt til å avholde valg likevel.

Mot en politikkutforming for havet

Litt lenger ned på listen finner vi havet.  Verdenshavene er en enorm ressurs. I dag bor 40% av EUs befolkning langs kysten og den maritime sektoren gir arbeidsplasser til over 7 millioner mennesker, bare i EU. Utfordringene knyttet til dette er mange. Klimaendringene skaper problemer for økosystemet og gjør det det biodynamiske livet i havet sårbart, som igjen skaper problemer for den maritime næringen. Det er også estimert over 150 millioner tonn plast i verdenshavene, og dersom det ikke iverksettes tiltak snarest antas det at i 2050 vil være mer plast enn fisk i havet.

I EU har denne problematikken lenge vært på agendaen. I 2008 ble det etablert et marinedirektiv som skal lage et rammeverk for bærekraftige løsninger for å bevare det marine økosystemet. I løpet av 2019 er det forventet at kommisjonen vil publisere en rapport som vil gi en indikator på hvilke EU-land som har oppnådd hva, samt hvilke tiltak som gjenstår. I november 2018 ble det også introdusert en ny lovgivning i EU som forbyr bruk av engangsplast. Det er ventet at denne skai iverksettes i 2019. Les mer om det her 

Geopolitikk

I tillegg omhandler EPRS-rapporten også geopolitiske saker, som relasjoner mellom EU og Afrika og hvordan EU bør forholde seg til «handelskrigen» mellom Kina og USA. Videre diskuteres digitalisering og intern sikkerhet, fremtidig finansiering av unionen og elektrisk mobilitet. Disse sakene kan du lese mer om i den fullstendige rapporten her.

Her er alle de ti sakene som rapporten mener vil stå høyt på agendaen i EU i 2019:

  1. Europaparlamentsvalget i mai
  2. EU-27 – veien videre uten Storbritannia
  3. Fremtidig finansiering av Unionen
  4. Afrika – muligheter i «tvillingkontinentet»
  5. Handelskrig(er): Kina, USA og Europa
  6. Intern sikkerhet i en digital tid
  7. Mot en politikkutforming for havet: muligheter og politikkutforming
  8. Fra kunstig intelligens til en kollektiv intelligens
  9. Digitale transformasjoner
  10. Elektrisk mobilitet: el-kjøretøy som en del av en bærekraftig retning