Ny EU-strategi for håndtering av plast

Europakommisjonen vedtok denne uken den første plaststrategien i EUs historie, som tiltak for å redusere den økende forurensningen forårsaket av plast i Europa.

Europeere genererer om lag 25 millioner tonn plast hvert år, hvor kun 30% blir resirkulert. Den enorme mengden plast, fører med seg flere miljø- og helsemessige problemer. Med den sterke satsingen på sirkulærøkonomi, er det ifølge Kommisjonen nødvendig med en felles europeisk respons for å håndtere bedre, samt redusere forurensningen i Europa. Mennesker får i seg mikroplast gjennom vann, mat og luft. Dette har en ukjent, men skadende effekt på folkehelsen. Ifølge Kommisjonen skal all plastemballasje bli resirkulærbart innen 2030, konsumering av engangsplast skal reduseres og bruken av mikroplast skal bli begrenset. Med den nye strategien ønsker EU å endre måten produkter blir produsert, designet, brukt og resirkulert på. Målet er å beskytte miljøet, og på samme tid legge grunnlaget for en ny plastøkonomi, hvor design og produksjon skal respektere et resirkuleringsbehov. Under den nye strategien skal EU:

  • Gjøre resirkulering lønnsomt for virksomheter
  • Bremse plastavfall
  • Stanse forsøpling av havet
  • Skape endring over hele verden

Strategien er utarbeidet av en prosjektgruppe ledet av Europakommisjonens første visepresident, Frans Timmermans, visepresident Jyrki Katainen, og kommissærene Karmenu Vella og Elzbieta Bienkowska.

Plastforsøpling er et globalt problem, som også ligger høyt på agendaen i Norge. Det er derfor ingen tvil om at det vedtatte forslaget er et steg i riktig retning i kampen mot plastforurensning. Videre skal det vedtatte forslaget nå debatteres i Europaparlamentet.

Les mer om plaststrategien her.