EU-finansiert forskning på Vestlandet vil skape smartere kreftbehandling

Nytt forskningsprosjekt ved HVL kan gi et stort sprang framover i kampen mot kreft. Målet er å perfeksjonere behandlingen med protonterapi for å gi smartere, sikrere og mer skånsomme behandlingsmetoder.

© Denne artikkelen vart først publisert på HVLs nettside, og er skriven av Jeppe Aagaard Jeppesen.
Les mer

Norge utnevnt som koordinator for felleseuropeisk helseprosjekt

Nylig kom nyheten om at Norge skal koordinere et prosjekt finansiert av EU4Health- programmet: Joint Action Prevent Non-Communicable Diseases (JA Prevent NCD).
Les mer

Skal styrke hydrogenkompetansen i Vestland

«Vi treng meir informasjon om kva for kompetanse våre arbeidarar treng. Dette prosjektet skal bidra til å bygge bru mellom behova i industrien og arbeidarane sin kompetanse», sa fylkesordførar Jon Askeland då startskotet for EU-prosjektet H2CoVE gjekk på Vestlandshuset.

© Denne artikkelen vart først publisert på Vestland Fylkeskommunes nettside, og er skriven av Anbjørn Holme.
Les mer

Karbonfangst- og lagring (CCS) – En stor satsing fremover

EU har som kjent forpliktet seg til å være klimanøytral innen 2050. Ambisiøse mål er derfor nødvendig: Europakommisjonen lanserte første uka i februar sitt anbefalte klimamål for 2040, 90 prosent utslippskutt sammenlignet med 1990-verdier. Store deler av denne innsatsen vil inneholde reduksjon av dagens utslippsnivå de kommende årene samt satsing på energieffektivitet og fornybar energi.  Samtidig vil det også være nødvendig med teknologier som kan fange CO2 eller fjerne den direkte fra atmosfæren. Prioritering av karbonfangst- og lagring blir derfor sett på som nødvendig dersom man skal nå målene som er satt.
Les mer

Den sikkerhetspolitiske statusen i Europa

Europa står ovenfor betydelige sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til konflikter og krig. Russlands invasjon av Ukraina har i stor grad fremprovosert denne realiteten. Kina oppleves stadig som en potensiell utfordring for Europa, mot våre interesser og verdier. Silje Bjarkås Bryne, ambassaderåd ved den norske NATO-delegasjonen, snakket om hvordan det nære forholdet mellom Russland og Kina påvirker Europas usikre geopolitiske situasjon under årets Lynkurs i EU og EØS. Vest-Norges Brusselkontor arrangerer Lynkurset sammen med de andre regionkontorene og KS. Bryne sa blant annet at dette skaper bekymringer, og pekte samtidig på at det blir lagt stadig mer vekt på samarbeidet med EU. Bekymringene og utfordringene man nå står ovenfor blir spesielt forsterket av presidentkandidat Donald Trump sine uttalelser om NATO og hvordan det påvirker sikkerhetssituasjonen i Europa. Les mer

Over 14 millionar til europeisk forsking på akvakulturindustrien

Korleis kan akvakulturindustrien bli meir berekraftig? Eit nytt europeisk forskingsprosjekt under leiing av professor Natalia Mæhle ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal sjå nærare på akkurat dette.

© Denne artikkelen vart først publisert på HVL sine nettsider, og er skriven av Ingrid Hope Leirvåg.

Les mer

EUs klimaambisjoner for 2040

Europakommisjonen lanserte sitt anbefalte klimamål for 2040 den 6 februar: et utslippskutt på 90 prosent innen 2040 sammenliknet med 1990 nivå. Samtidig må medlemslandene jobbe hardt for å nå de eksisterende målene som er satt for 2030: minst 55 prosent utslippskutt. Les mer

VNB

2024 – Det store valgåret!

Den 6.-9. juni er det valg i Europaparlamentet. Store deler av EUs vanlige drift vil derfor i løpet av våren settes på pause. Årets valg i Europaparlamentet er viktig å følge med på da EU står ovenfor en ytre høyrebølge, som kan få konsekvenser for politikkutformingen. I 2024 vil det også være valg i flere sentrale land, som eksempelvis USA, India og Russland.

Les mer

Klar for våren i Brussel!

Nytt år, nye muligheter – og ny praktikant! Vi er veldig glade for at Ellen Skari skal jobbe sammen med oss på VNB denne våren. Hun har med seg nyttig erfaring fra regionen vår, og fra spennende studier både i Norge og Sverige. I denne artikkelen kan du bli litt bedre kjent med Ellen og hennes forventninger til Brussel-oppholdet. Les mer

Belgisk formannskap i Rådet

Belgia tok over Spania sitt roterande formannskap i Rådet 1. januar. Belgia tar over roret for 13. gong, og må handtere konsekvensar av krigen i Ukraina, klimaendringar, desinformasjon og krig i Midtausten. Til våren er det også val i Europaparlamentet, noko som vil prege arbeidet dei neste månadene. Det manglar likevel ikkje på ambisjonanene til den belgiske fomannskapen, som vil prioritere rundt 150 rettsaktar under sitt mandat. 
Les mer