Styret

vakre-jolster

Foto: Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS

Styret i Vest-Norges Brusselkontor består av seks representanter:

 • Harald Schjelderup, byrådsleder i Bergen (styreleder)
 • Jon Aasen, fylkesordfører i Møre og Romsdal
 • Anne Gine Hestetun, fylkesordfører i Hordaland
 • Åshild Kjelsnes, fylkesvaraordfører i Sogn og Fjordane
 • Kjartan Longva, leder for næringsutvalget i Sogn og Fjordane (målgruppe næring)
 • Berit Rokne, rektor på Høgskulen på Vestlandet (målgruppe forsking og utvikling)

Årsberetning

Årsberetningen for 2018 kan du laste ned og lese her (pdf).

Medlemskap

Foto: Rune Werner Molnes/Innovation Norway

Foto: Rune Werner Molnes/Innovation Norway

Alle kommuner i regionen kan bli medlem i VNB. Organisasjoner kan også bli medlem. Driften blir finansiert av serviceavgifter fra medlemmene, beregnet ut fra innbyggertallet i den enkelte kommune og på eget grunnlag for andre.  Det er Foreningen Vest-Norges Brusselkontor som eier VNB A/S, som står for den daglige driften.

Studentpraktikantordningen

Europaparlamentet

Vest-Norges Brusselkontor tar i mot en studentpraktikant hvert semester. Praktikanten deltar i den daglige driften av kontoret. Periodene for praksisoppholdet strekker seg fra henholdsvis januar til mai på vårsemesteret, og fra september til desember på høstsemesteret. Det å bidra i den daglige driften består av ulike oppgaver, men noen av de viktigste oppgavene praktikanten vil være med på er å skrive artikler til nettside, sende ut nyhetsbrev, være med på ulike arrangementer som kontoret tar del i og dekke arrangement og konferanser av interesse for VNB i Brussel.

Gjennom studentpraktikantordningen får studenter muligheten til å opparbeide seg erfaring fra EUs politiske hovedstad. Det er ønskelig at studenten har gode kunnskaper om EUs institusjoner og politikk, i tillegg til kunnskap om Vestlandet og interessene som rører seg der. Dette blir en mulighet til å få brukt denne kunnskapen i praksis.

Praktikantordningene er ulønnet og det legges derfor opp til at studenten får studiepoeng, og dermed også støtte fra Lånekassen, samt at det søkes om mobilitetstipend gjennom EU-programmet Erasmus+.

Stillingen for vårsemesteret vil utlyses i løpet av høstsemester, og stillingen for høstsemesteret vil utlyses på vårsemesteret. Aktuelle kandidater vil deretter kalles inn til intervju.

Les om erfaringer fra noen av våre tidligere praktikanter her:

Solveig Førre

Kristian Torp

Ole Johan Karlsen

Pia Malene Andersen

Per Bakke Ingebrigtsen

Bjarte Lægreid Røssland og Live Maria Grønvold

Karoline Hannisdal

Les UiB sitt intervju med vår praktikant Per

15. mai går søknadsfristen til praktikantstllingen hos VNB ut. I den anledning har Institutt for sammenlignende politikk ved UiB intervjuet vår praktikant Per om hans opphold her hos oss.  Les mer

Regjeringa sin strategi for samarbeidet med EU 2018-2021

9. mai la utanriksminister Ine Eriksen Søreide fram regjeringa sin strategi for samarbeidet med EU fram til 2021. Passande nok vart strategien lagt fram same dag som EU markerer europadagen,  og oppstarten for det samarbeidet som i dag er EU.

Les mer

West Norway Office

Våre tjenester

Kontorets hovedoppgaver er å:

 • Synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre Europeiske regioner,
 • Være lyttepost/åpen dør mot institusjonene i EU/EØS,
 • Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig interesse for Vest-Norge,
 • Identifisere EU / EØS-program og -prosjekter av interesse for Vest-Norge.

Kontoret holder til i samme bygget som den norske ambassaden til Belgia og den norske EU-delegasjonen. Adressen er:

West Norway Office
Rue Archimede 17, B-1000 Bruxelles.

Det er lett å finne fram til kontoret. Ta t-banen, linje 1A eller 1B (Fra sentrum: retning Herrmann-Debroux (1A) eller Stockel (1B) til Place Schuman). Når du kommer opp fra metrostasjonen, se deg rundt til du får øye på det norske flagget.

Her tar vi gjerne i mot besøkende. Vi kan stille både gjestekontor og møterom til disposisjon for gjester med oppdrag i Brussel. Vi har også tilgang til seminar- lokaler/møterom med plass til opptil 40 personer. Også ikke-medlemmer er velkommen til å prøve våre fasiliteter etter nærmere avtale
Alle kommuner og fylker i Vest-Norge har en stående invitasjon til å bli medlem i Vest-Norges Brusselkontor. Vår organisasjonsmodell gjør innmelding (og utmelding) svært enkelt og ubyråkratisk. Virksomheten i Brussel ble satt i gang 18 august 2003, og vi kan tilby følgende medlemsservice:

 • Sentrale lokaler i Brussel hvor vi kan tilby medlemmene gjestekontor, møterom og adgang til seminarlokaler med plass til 40 personer.
 • Kontoret har alt utviklet et stort nettverk i Brussel
 • Hjemmeapparatet er på plass med forankring i hele regionen.
 • Kontoret disponerer avanserte informasjonsverktøy
 • Kontoret blir flittig brukt og har en jevn strøm forespørsler
 • Kontoret driver aktiv markedsføring av regionen

Kontoret er flittig benyttet som foredragsholder både i Norge og i Brussel.

Balestrand

Balestrand inspirerer deg

Balestrand er ein langstrakt kommune som ligg på nordsida av Sognefjorden omtrent midt i Sogn.  Samla landareal på 430 km2, mykje av dette er fjell. Folketalet i kommunen er i overkant av 1300.

Det er 46 km til Sogndal og 105 km til Førde. Det tek ca 3 ½ time med ekspressbåt til Bergen . Vegen over Gaularfjellet er ein del av Nasjonal Turistveg.

Balestrand kallar seg «perla ved Sognefjorden» og reiseliv har heilt sidan siste halvdel av 1800-talet vore viktig for kommunen. Som ein kuriositet kan nemnast at bygda har nesten like mange gjestesenger som innbyggjarar.  Kviknes Hotel med sin store trebygning i sveitserstil er internasjonalt kjent.  Norsk Reiselivsmuseum  som skal bil eit nasjonalt museum for reiseliv i Norge opnar i 2015.

Industri, kraftforsyning, landbruk og servicenæringar er andre viktige næringar for kommunen. Utanom kommunen er Sygna Vidaregåande og Nesseplast dei største arbeidsgivarane. Sygna er ein privatskule eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband medan Nesseplast produserer emballasje i ekspandert polystyren – hovudsakleg for fiskeindustrien.

Balestrand  har 30- 40 nasjonalitetar representert blant sine innbyggjarar. Dette er eit høgt tal til å vere ein så liten kommune. Kanskje dette kan forklarast med lange tradisjonar med internasjonalt miljø skapt gjennom turismen.

Balestrand er i større grad  ein «bustadkommune» enn «sysselsettingskommune» , då ca 200 pendlar ut av kommunen – ca 100 pendlar inn.

Kommunen har mange  aktive frivillige organisasjonar, og  det er gode mogelegheiter for idrett- og friluftsliv både sommar og vinter. Det er full barnehagedekning og skulen har gode resultat.

Les meir om Balestrand her og på kommunen si heimeside.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Vest-Norges Brusselkontor | West Norway Office
post@west-norway.no
Rue Archimede 17, B-1000 Bruxelles
Tlf: +32 (0)2 285 0000

For direkte kontakt med de ansatte finner du kontaktinformasjon her:


Transport i Brussel

Vest-Norges Brusselkontor har lokaler i Norway House i Rue Archimède 17,  i kjernen av EU-kvartalet i Brussel. Transportalternativene fra flyplassen (Zaventem) til Brussel er taxi, buss eller tog.
NB! Det er i dag mulig å betale billetter for buss og tog med kort på automat før ombordstigning, men betaler man direkte på bussen/toget er det kontanter som gjelder. Det er flere minibanker på flyplassen.

Til Brussel sentrum fra flyplassen

De to mest brukte transportalternativene fra Brussel Airport (Zaventem) til sentrum er taxi eller flytog.

Taxi
Taxi koster omkring 45 euro, og bruker 25–45 minutter (avhengig av trafikk). Taxiselskapet ”Taxis Autolux”, som skal være synlige ved taxisentralen på flyplassen, tilbyr rabatt ved tur/retur bestilling. Noen få taxier tar kort, men man bør be om dette til den ansvarlige for taxikøen, eller til sjåføren før man setter seg inn.

Tog
Alternativt kan man ta toget fra underetasjen på flyplassen (godt skiltet). Gare Central er det mest sentrale sentrumsstoppet, men også Gare du Nord eller Gare du Midi kan være aktuelle stopp – alt etter hvor man er innlosjert. Toget bruker 15–20 minutter, og koster 9,5 euro.

Til Vest-Norges Brusselkontor fra flyplassen

De to mest brukte transportalternativene fra Brussel Airport (Zaventem) til Vest-Norges Brusselkontor i Rue Archimède 17 er taxi eller buss. Det er også mulig å ta toget til Schuman, med avgang to ganger i timen. Toget bruker ca 15 minutter og koster 9,5 euro.

Taxi
Taxi koster omkring 40 euro, og bruker 20–40 minutter (avhengig av trafikk). Taxiselskapet ”Taxis Autolux”, som skal være synlige ved taxisentralen på flyplassen, tilbyr rabatt ved tur/retur bestilling. Noen få taxier tar kort, men man bør be om dette til den ansvarlige for taxikøen, eller til sjåføren før man setter seg inn.

Flybuss
Alternativt kan man ta flybussen (linje 12 og 21) fra flyplassen. Gå skrått til høyre etter du kommer ut fra området for bagasjeavhenting og ta rulletrapp eller heis til nivå 0 på flyplassen (godt skiltet). Bussholdeplassen ligger rett foran deg. Du skal av på stoppet Schuman, og ligger rett overfor Norway House. Flybussen bruker 30–45 minutter (avhengig av trafikk), og koster ca 6 euro om man kjøper billett på bussen og 4,50 euro om man kjøper billetten på automat på busstoppet. På bussen aksepteres kun kontant betaling.

Tog
Dersom du skal til Norges Hus tar du toget fra flyplassen til ‘Brux./Bru.-Schuman’, med avgang omtrent to ganger i timen fra plattformen i underetasjen av flyplassen. Toget tar 15-20 min og koster 9 euro. Billett kjøpes på automat på flyplassen. Se rutetider her.

Fra Brussel sentrum til Vest-Norges Brusselkontor

Metro
Metro er både det raskeste og det rimeligste transportalternativet fra Brussel sentrum til VNBs kontor i Norway House. Ta metro nr 1 eller 5 i retning Hermann-Debroux eller Stockel. Turen tar knappe 10 minutter og du skal av på stoppet Schuman. Når du ankommer metrostasjonen Schuman velger du trappene i fartsretningen til togsettet du akkurat har steget av.

En tur på Metroen koster ca. 2 euro, og kjøpes enkelt på automatene. Dersom du eller dine kolleger ofte er i Brussel kan du kjøpe et upersonlig Mobib Basic-kort som koster 5 euro. Da får du muligheten til å bruke kortet som et ”klippekort”, og fylle på antall turer du ønsker til rabatterte priser.

Taxi i Brussel

Det kan være praktisk å ha kontanter tilgjengelig.

Partnere

Partner Information

Council Name Contact Person Telephone
Austrheim Austrheim 5616 2114
Bergen Monica Mæland 5556 6057
Eidfjord Leiv Vambheim 53 67 14 50
Fedje Ordfører 56 16 51 00
Fjell Atle Julstad 5632 6400
Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune 5523 9531
Høyanger Arvid Lillehauge 5771 1500
Kvam Knut Terje Rekve 5655 3000
Lindås Ole Jakob Aarland 5637 5000
Møre og Romsdal fylke Ottar Brage Guttelvik 7125 8000
Norges Musikk Korps Berit handegard + 47 55 30 70 83
Sogn og Fjordane fylkeskommune Lars Hustveit 5765 6252
Sund Karstein Bjørge 5632 7556
Ulvik Leiv Vambhein 53 67 14 50
Ålesund Knut Sjåstad 7016 2000
Øygarden Ingolf Solsvik 5638 2000