Partnere

Partner Information

Council Name Contact Person Telephone
Austrheim Austrheim 5616 2114
Bergen Monica Mæland 5556 6057
Eidfjord Leiv Vambheim 53 67 14 50
Fedje Ordfører 56 16 51 00
Fjell Atle Julstad 5632 6400
Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune 5523 9531
Høyanger Arvid Lillehauge 5771 1500
Kvam Knut Terje Rekve 5655 3000
Lindås Ole Jakob Aarland 5637 5000
Møre og Romsdal fylke Ottar Brage Guttelvik 7125 8000
Norges Musikk Korps Berit handegard + 47 55 30 70 83
Sogn og Fjordane fylkeskommune Lars Hustveit 5765 6252
Sund Karstein Bjørge 5632 7556
Ulvik Leiv Vambhein 53 67 14 50
Ålesund Knut Sjåstad 7016 2000
Øygarden Ingolf Solsvik 5638 2000

Austrheim

Det bor rundt 2600 menneske i Austrheim, som er et øysamfunn bundet sammen av 13 større og mindre bruer.
Kommunen er nok mest kjent for sin viktigste arbeidsplass; Statoils raffineri på Mongstad. Ellers omfatter Austrheims næringsliv både shipping og tekniske bedrifter, i tillegg til en del verksteder og servicebedrifter knyttet til anlegget.

Austrheim er et gammelt kulturområde med et spesielt fint kystområde. Det vestligste fastlandspunktet i Norge, Vardetangen, ligger i Austrheim, og langs den fiskerike Fosnstraumen ligg det ni rad med boplasser frå steinalderen.

På vandring gjennom Austrheim møter man stadig kontraster mellom det nye og det gamle med historiske kulturstier og oljeanlegget på Mongstad.

Les mer om kommunen på Austrheims hjemmeside.

 

Mangel på sesongarbeidere i landbruket – en uforutsett problemstilling

Som følge av Covid-19 er det innført strenge karanteneregler, skjerpet grensekontroll og kutt i transportmuligheter. Dette gir trøbbel for flere europeiske land som er helt avhengige av utenlandske sesongarbeidere for å kunne høste bær, frukt og grønnsaker. EU svarer på utfordringen. Les mer

Fremtidsrettet arbeidsprogram fra Europakommisjonen

Europakommisjonen la 29. januar fram sitt arbeidsprogram for 2020. Green Deal, digitalisering og vern om europeiske kjerneverdier vil som ventet bli høyt prioritert i løpet av det neste året.
Les mer

Takk for meg, Brussel

Vårsemesteret er på hell og vår studentpraktikant Karoline Hannisdal avslutter i disse dager sitt opphold hos Vest-Norges Brusselkontor. Vi takker Karoline for en fin tid og flott innsats for kontoret, og ønsker henne lykke til videre. Her er noen ord fra Karoline om de inntrykkene hun sitter igjen med etter oppholdet i Brussel.

Les mer

Takk for oss, Brussel!

«Et lærerikt og morsomt semester som studentpraktikanter i Brussel går mot slutten og vi drar hjem med gode minner og erfaringer i bagasjen», sier våre avtroppende praktikanter Bjarte og Live. «De siste månedene har vært fylt med nye inntrykk, vennskap og opplevelser.»

Les mer

Kompetanseheving i fokus i oktober

I oktober har vi hatt gleden av å bidra til flere studiebesøk fra Vest-Norge – både store konferanser og delegasjonsbesøk fra regionen. Den siste uken har det vært skolerelaterte besøk som har vært i fokus med Sogn og Fjordane Skolelederforbund, ansatte ved Stranda videregående skole i Møre og Romsdal og en flott klasse med engasjerte ungdom fra Fagerlia videregående skole.
Les mer

Ny KS-rapport om EU og kommunal sektor

Rapporten «EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner» ble nylig publisert av NIBR på bestilling fra KS. Rapporten anslår at omtrent halvparten av sakene på dagsordenen i norske kommunestyrer og fylkesting blir berørt av EU eller EØS. EU-politikk og EU-regelverk påvirker spesielt områder som planlegging, samferdsel, klima og miljø. Les mer

Ny studentpraktikant søkes for våren 2019

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for våren 2019. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en eller to praktikanter.

Les mer

Europeisk mobilitetsuke markeres på Vestlandet

Den europeiske mobilitetsuken setter fokus på miljøvennlig mobilitet. Årets tema er «velg rett reisemiks» og sammen med nærmere to tusen byer over hele Europa deltar også Bergen, Bømlo, Gloppen og Ålesund.

Les mer