Har du lyst på et praksisopphold i Brussel høsten 2018?

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for høsten 2018. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en praktikant.

Litt om Vest-Norges Brusselkontor:

Vest-Norges Brusselkontor skal ivareta regionens interesser og markere Vest-Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd. VNB gjør dette blant annet ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner, kartlegge prosjektmidler, samt ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS med særlig relevans for regionen Vest-Norge. Kontoret ble åpnet i 2003, og er sentralt plassert i EU-kvartalet i Brussel.

Kvalifikasjoner:         

Det er ønskelig at praktikanten har følgende kvalifikasjoner:

 • Må minst være i gang med høyere utdanning på universitet eller høyskolenivå.
 • En god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper eller kjennskap til andre språk er en fordel.
 • Kjennskap til Vestlandsregionen (næringsliv, kultur, FoU-miljøer, offentlig virksomhet).
 • Interesse for, og noe kunnskap om, EU/EØS.
 • Gode data og IKT-ferdigheter.
 • Være fleksibel og serviceorientert.
 • På et lite kontor er det nødvendig å kunne arbeide selvstendig og ta ansvar, samtidig som evnen til å samarbeide er viktig. VNB er et representasjonskontor og man bør være åpen og opptre profesjonelt.

 Arbeidsoppgaver:

 • Behandling av forespørsler som kommer inn per telefon og e-post.
 • Bidra til VNBs nyhetsbrev, og til kontorets hjemmesider.
 • Følge EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevant for kommuner og fylkeskommuner i regionen.
 • Tilrettelegging for besøk og arrangementer.
 • Representere kontoret på seminarer og møter.
 • Administrative oppgaver.
 • Annet forefallende arbeid.

 Vilkår:

Studentpraktikantordningen hos VNB er en del av det såkalte praksisfaget ved UiB. Praktikantstillingen er et samarbeid med institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og blir organisert gjennom deres fag SAMPOL291: Praksis i sammenliknende politikk – utland. Denne ordningen gir mulighet for å få praksis i arbeidslivet som også gir utbytte i form av studiepoeng. Praktikantstillingen er ubetalt, og det legges derfor opp til at praktikanten får studiepoeng for oppholdet, og dermed kan motta studielån/stipend fra Lånekassen. I tillegg kan studenten motta støtte gjennom EU-programmet Erasmus praksismobilitet.

VNB tar også imot søknader fra kandidater som ikke er en del av denne ordningen. Det forutsettes da at søkeren har en tilsvarende ordning for praksis hos sitt lærested og kan motta studiepoeng for oppholdet.

Varighet: september – desember 2018. Eksakt dato bestemmes når kontrakt etableres.

Søknadsfrist: 15. mai 2018.

Søknad, CV og vitnemål sendes pr. e-post til direktør Merete Mikkelsen, merete.mikkelsen@west-norway.no (VNB) og Mariana Rød, mariana.rod@uib.no (Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen). Dersom du ikke er tilknyttet UiB sendes det bare til Merete Mikkelsen.

For nærmere informasjon om stillingen kan direktør ved Vest-Norges Brusselkontor, Merete Mikkelsen, kontaktes på e-post eller tlf. +32 22 85 00 00 eller mob. +47 4810 9647 / +32 473 670145.

For nærmere informasjon om praksisfaget hos UiB kan emneansvarlig ved institutt for sammenlignende politikk, Mariana Rød, kontaktes på tlf: +47 55 58 94 79.

Nåværende praktikant, Per Bakke Ingebrigtsen, kan også kontaktes for spørsmål om stillingen på tlf. +47 99 43 97 99 eller e-post: per.ingebrigtsen@west-norway.no

 

Vil du lese mer om erfaringer fra tidligere praktikanter, finner du det her.