Hordaland fylkeskommune leiar EU-prosjekt

Hordaland fylkeskommune skal leie eit prosjekt med fjorten partnarorganisasjonar frå sju land i nordsjøområdet. Prosjektet Right skills for the right future får 17 millionar kroner til å løyse utfordringar i framtidas arbeidsmarknad i næringar knytta til hav og energi.

Les mer

Nye praktikanter på plass i Brussel

Høsten er kommet til Brussel og to nye studentpraktikanter er på plass på Vest-Norges Brusselkontor. Vi er veldig glade for å ha Live Maria Grønvold og Bjarte Lægreid Røssland som en del av  teamet. Etter en fin sommer er begge klare for et spennende og lærerikt semester i Brussel. Praktikantene tar over stafettpinnen for Per Bakke Ingebrigtsen, som har gjort en strålende innsats hos oss i vår.

Les mer

Les UiB sitt intervju med vår praktikant Per

15. mai går søknadsfristen til praktikantstllingen hos VNB ut. I den anledning har Institutt for sammenlignende politikk ved UiB intervjuet vår praktikant Per om hans opphold her hos oss.  Les mer

Regjeringa sin strategi for samarbeidet med EU 2018-2021

9. mai la utanriksminister Ine Eriksen Søreide fram regjeringa sin strategi for samarbeidet med EU fram til 2021. Passande nok vart strategien lagt fram same dag som EU markerer europadagen,  og oppstarten for det samarbeidet som i dag er EU.

Les mer

Har du lyst på et praksisopphold i Brussel høsten 2018?

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for høsten 2018. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en praktikant.

Les mer

Mobiliseringskonferanse for Interreg B og C

Torsdag 16. mars arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet en konferanse om Interreg B og C-programmene på Gardermoen. Dette inkluderer Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europe, ESPON og URBACT. Med konferansen ønskes det å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging innen disse programmene.
Les mer

SIU inviterer til konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen

Hva slags kompetanse vil bli etterspurt i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv? Hvordan påvirker internasjonal erfaring barn og unges utdannings- og yrkesvalg? Disse problemstillingene blir belyst når Internasjonaliseringskonferansen for grunnopplæringen arrangeres i Oslo 11. og 12. november under tittelen «Internasjonalt samarbeid: Verdi for den enkelte og for samfunnet». Les mer