Har du lyst på et praksisopphold i Brussel høsten 2018?

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for høsten 2018. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en praktikant.

Les mer

Austrheim

Det bor rundt 2600 menneske i Austrheim, som er et øysamfunn bundet sammen av 13 større og mindre bruer.
Kommunen er nok mest kjent for sin viktigste arbeidsplass; Statoils raffineri på Mongstad. Ellers omfatter Austrheims næringsliv både shipping og tekniske bedrifter, i tillegg til en del verksteder og servicebedrifter knyttet til anlegget.

Austrheim er et gammelt kulturområde med et spesielt fint kystområde. Det vestligste fastlandspunktet i Norge, Vardetangen, ligger i Austrheim, og langs den fiskerike Fosnstraumen ligg det ni rad med boplasser frå steinalderen.

På vandring gjennom Austrheim møter man stadig kontraster mellom det nye og det gamle med historiske kulturstier og oljeanlegget på Mongstad.

Les mer om kommunen på Austrheims hjemmeside.

 

Mobiliseringskonferanse for Interreg B og C

Torsdag 16. mars arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet en konferanse om Interreg B og C-programmene på Gardermoen. Dette inkluderer Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europe, ESPON og URBACT. Med konferansen ønskes det å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging innen disse programmene.
Les mer

SIU inviterer til konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen

Hva slags kompetanse vil bli etterspurt i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv? Hvordan påvirker internasjonal erfaring barn og unges utdannings- og yrkesvalg? Disse problemstillingene blir belyst når Internasjonaliseringskonferansen for grunnopplæringen arrangeres i Oslo 11. og 12. november under tittelen «Internasjonalt samarbeid: Verdi for den enkelte og for samfunnet». Les mer