Kompetanseheving i fokus i oktober

I oktober har vi hatt gleden av å bidra til flere studiebesøk fra Vest-Norge – både store konferanser og delegasjonsbesøk fra regionen. Den siste uken har det vært skolerelaterte besøk som har vært i fokus med Sogn og Fjordane Skolelederforbund, ansatte ved Stranda videregående skole i Møre og Romsdal og en flott klasse med engasjerte ungdom fra Fagerlia videregående skole.

Kompetanseheving på EU-relaterte tema er en prioritert oppgave for VNB og vi får alltid mye tilbake fra gruppene vi legger til rette for. Felles for disse tre studiebesøkene er at vårt opplegg var en del av en lengre studietur som gruppene selv hadde lagt til rette for. Målet med besøkene hos VNB var å heve kompetansen og kunnskapen om EU, EØS-avtalen og lære mer om hvordan norske aktører arbeider med EU-saker og i denne sammenheng på utdanningsfeltet. Vi er glade for at også det regionale perspektivet blir tatt inn i denne type studieturer for både lærere og elever. 

Europarådgiver Jorunn Skodje tok imot gruppene med et introduksjonsforedrag om Vest-Norges Brusselkontor.

EU og utdanningsfeltet

Vi tok imot Sogn og Fjordane skolelederforbund 19.10 og de startet dagen med oss på VNB i Europaparlamentet. Der fikk de en innføring i Europaparlamentets virke og et innsyn i parlamentssalen. Senere på dagen ble de og ansatte ved Stranda videregående skole sammen ønsket velkommen av Vest-Norges Brusselkontor på Norges Hus.

Europarådgiver Jorunn Skodje startet presentasjonsrekken med en innføring i hvordan et norsk regionkontor i Brussel jobber. Videre fikk gruppene vite mer om Norges forhold til EU, Norges delegasjon til EU sitt arbeid, samt en oppdatering på aktuelle EU-saker. Dagen ble avsluttet med en presentasjon om EUs utdanningspolitikk og EU-delegasjonen sitt arbeid på utdanningsfeltet.

 

Fagerlia Videregående skole på plass i Brussel

Internasjonal klasse fra Fagerlia videregående skole var kontorets tredje besøksgruppe på en uke. De hentet faglig påfyll hos Vest-Norges Brusselkontor 23. oktober, før de fortsatte den ukelange studieturen sin i Brussel. Direktør Merete Mikkelsen tok imot skoleklassen, som deretter fikk lære mer om Vest-Norges Brusselkontor sitt arbeid i Brussel av europarådgiver Jorunn Skodje. VNBs praktikanter Live Maria Grønvold og Bjarte Lægreid Røssland fortalte om de oppgavene de har på kontoret og hva som kan være aktuell bakgrunn dersom man vil komme til Brussel for å arbeide. Elevene fikk også innsikt i hva som sto på EUs dagsorden og en innføring i hvordan EU-systemet fungerer, av Norges delegasjon til EU.

 

Praktikantene Bjarte og Live testet hva elevene hadde lært med en morsom Kahoot-quiz

En blid gjeng – internasjonal klasse fra Fagerlia VGS utenfor Norges Hus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre ble energisamarbeidet i EU presentert, der elevene viste interesse med gode spørsmål og kommentarer. Det gjorde de også under et interessant innlegg om NATOs historie, arbeid og utfordringer fremover. Spesielt aktuelt var informasjonen om Trident Juncture øvelsen som snart skal gjennomføres i Norge. VNB oppsummerte innholdet i studiebesøket med en variert Kahoot med god deltakelse fra klassen.

VNB takker for hyggelige og lærerike besøk fra Vest-Norge og håper mye nyttig kunnskap er blitt tatt med hjem til videre arbeid både for lærere og elever.