Er du vår nye Europarådgiver?

Kunne du tenke deg en spennende internasjonal stilling i Brussel og samtidig jobbe med vest-norske interesseområder? Vest-Norges Brusselkontor har nå en ledig stilling som Europarådgiver. Frist for å sende inn søknad er 1. november.

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Kontoret har nå en ledig stilling som Europarådgiver.

VNB skal være et verktøy for å fremme vestnorske interesser i europeisk sammenheng. VNB gjør dette blant annet ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner, kartlegge prosjektmidler av interesse, samt ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig interesse for aktører i Vest-Norge. Kontoret i Brussel har to faste ansatte, én direktør og én europarådgiver. I tillegg har kontoret som regel én studentpraktikant per semester.

VNB tilbyr varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med tett samarbeid mellom kolleger. Samtidig samarbeider kontoret med et spennende nettverk av partnere fra hele Europa og fra Norge. Kontorets størrelse og det store spennet i aktiviteter og oppgaver, gir svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Arbeidsstedet er Brussel og noe reisevirksomhet må påregnes, hovedsakelig til Vest-Norge.

 Europarådgiverens arbeidsoppgaver

 • Følge og analysere utviklingen innen EUs ulike politikkområder, med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevant for VNB sine medlemmer. Blant VNBs prioriterte fagfelt finner vi blant annet utdanning, forskning, energi og klima, samt marine og maritime saker.
 • Formidle informasjon til våre medlemmer gjennom rapporter, medlemsbesøk, foredrag, nyhetsbrev og nettsider.
 • Ansvar for organisering og gjennomføring av studiebesøk og andre arrangement.
 • Fremme bruk av EUs programmer og internasjonale prosjekter blant medlemmene, samt bistå dem i prosjektutvikling og -gjennomføring.
 • Representasjon og nettverksarbeid med både internasjonale og norske aktører.
 • Ivareta løpende oppgaver ved VNB, inkludert behandling av henvendelser og administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner

Den som blir tilsatt må ha:

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå (minimum bachelorgrad).
 • Kjennskap til EU/EØS og europeisk samarbeid.
 • Evne til å sette seg inn i komplekse saksområder og formidle stoffet enkelt og oversiktlig.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med organisering og gjennomføring av arrangement og møter.
 • Gode IKT-kunnskaper.

Det er en fordel med:

 • Erfaring med arbeid opp mot EU-systemet og/eller offentlig sektor i Norge.
 • Kjennskap til EU-programmer og Norges muligheter innenfor disse programmene.
 • Erfaring med informasjonsarbeid og kjennskap til publiseringsverktøy.
 • Franskkunnskaper eller kjennskap til andre relevante språk.
 • Kjennskap til Vestlandsregionen (offentlig virksomhet, næringsliv, kultur, FoU-miljøer).
 • Internasjonal erfaring.

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge nettverk og samarbeidsrelasjoner.
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert i en travel hverdag.
 • Være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner.
 • Evne til å ta ansvar og initiativ
 • Ha en fleksibel innstilling og være villig til å ta på seg mange ulike oppgaver.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi vil legge en helhetlig vurdering av kompetanse og egenskaper til grunn i rekrutteringen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, men oppstart vil skje etter avtale. Lønn etter avtale.

Hvordan søke

Søknader sendes inn gjennom Finn.no sitt søknadsverktøy. Utlysningen finner du her.
Vi ber om at søknad, CV, samt kopi av vitnemål og eventuelle attester lastes opp i PDF-format, i én fil dersom mulig.

Direktør Merete Mikkelsen kan kontaktes for mer informasjon om stillingen på telefon: + 47 48 10 96 47 / +32 473 67 01 45 eller per epost merete.mikkelsen@west-norway.no.

Om arbeidsgiveren

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Geografisk dekker kontoret fylkene Vestland og Møre og Romsdal. Kommuner og fylkeskommuner utgjør kontorets medlemmer, sammen med Høgskulen på Vestlandet. VNB tilrettelegger for deres internasjonale satsinger.

Vest-Norges Brusselkontor skal:

 • Synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner.
 • Være lyttepost/døråpner mot institusjonene i EU/EØS.
 • Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig interesse for Vest-Norge.
 • Identifisere EU/EØS-program/prosjekter av interesse for Vest-Norge.

Kontoret ble åpnet i 2003 og er sentralt plassert i Norges Hus i EU-kvartalet i Brussel. Les mer om VNB på kontorets hjemmesider: www.west-norway.no,  på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Haram og nye Ålesund