Juncker-kommisjonen presenterte sitt femte og siste arbeidsprogram

Onsdag 24. oktober presenterte Juncker-kommisjonen sitt siste arbeidsprogram før det blir utnevnelse av en ny kommisjon neste år.

I sitt årlige arbeidsprogram presenterer Europakommisjonen hva som vil være administrasjonens politiske prioriteringer, og hvordan de tar sikte på å realisere disse de neste 12 månedene.  Juncker-kommisjonen har siden starten av sin periode i 2014 basert de årlige arbeidsprogrammene på Junckers 10 politiske prioriteringer for EU. I årets arbeidsprogram «Delivering what we promised and preparing for the future» tar Kommisjonen, som tittelen tilsier, blant annet sikte på å innfri disse politiske prioriteringene som Juncker la ut i 2014. I tillegg presenterer arbeidsprogrammet 15 nye initiativ for å adressere aktuelle utfordringer for EU og for å forberede EU 27 på et nytt kapitel, der Storbritannia ikke lenger er medlem.

Av spesifikke tiltak ønsker Kommisjonen fortsatt å fokusere på investeringer med formål å skape flere arbeidsplasser. Dette har vært en av hovedprioritetene for Juncker-kommisjonen siden de startet sitt arbeid i 2014. Den ønsker også å fjerne barrierer i det indre markedet, med sikte på å øke den økonomiske aktiviteten innad i Unionen. I denne sammenheng vurderer Kommisjonen blant annet å fjerne de siste juridiske hindringene som stanser utviklingen av et digitalt indre marked. Opprettelsen av et indre digitalt marked har vært en gjennomgående prioritet for Juncker-kommisjonen, og ansett som et viktig område for å skape økte økonomiske investeringer i EU.

Arbeidsprogrammet viser også at Kommisjonen vil prioritere energi og klima høyt i 2019. Europakommisjonen er innstilt på å få gjennom flere direktiver innen klima, som er nødvendige for at EU skal klare å imøtekomme målene satt i Paris-avtalen. Eksempelvis fokuseres det på å ratifisere hvor stor andel av EUs energi som skal komme fra fornybar energi innen 2030. Et annet initiativ innen energi og klima-området er fokuset på økt batteriproduksjon i EU. Dette er satt høyt på agendaen for å sikre at Unionen skal kunne møte etterspørselen av batteri og forutsigbare leveranser av fornybar energi. Behovet er ventet å øke i takt med omleggingen til en grønnere energimiks. Det ligger også strategiske overveielser til grunn for batterisatsingen, ettersom EU har interesse av å sikre at batteriproduksjon finner sted i Europa for å gjøre Unionen mindre avhengig av batteriprodusentene i Asia.

Mer om arbeidsprogrammet og de 15 målsettingene finner du her og her.