«European Skills Agenda»: En kompetanserevolusjon for fremtidens arbeidsmarked

Kommisjonen har lansert en oppdatert «European Skills Agenda». Den slår fast at Europa trenger en kompetanserevolusjon for å sikre arbeidsplasser i en grønn og digital omstilling, samt møte utfordringene som korona-pandemien har gitt arbeidslivet. Yrkesfag (VET) blir trukket frem som særlig viktig i fremtidens arbeidsmarked.

Den nye European Skills Agenda er Kommisjonens femårsplan for et robust europeisk arbeidsliv som sørger for bærekraft, konkurransedyktighet og sosial rettferdighet i Europa. Planen understreker også viktigheten av livslang læring, og at omskolering og videreutdanning vil være viktig for å kunne møte behovene i fremtidens arbeidsmarked.

Planen tar for seg 12 fokusområder, der EU, nasjonalstatene og bedrifter arbeider sammen for å utvikle riktig kompetanse til fremtidens arbeidsmarked. Blant disse fokusområdene finner vi en kompetansepakt, utrulling av European Universities Initiative og lanseringen av en ny «Europass Platform». Sistnevnte er en nettside med blant annet læringsverktøy, bistand til CV og jobbsøking, samt oversikt over muligheter for kompetanseheving.

Les om alle de 12 punktene på Kommisjonens faktaark.

Fremtidens yrkesfag

Et annet av områdene på listen er Kommisjonens forslag til en Rådsanbefaling for yrkesfag (VET). Her foreslår Kommisjonen en modernisert EU-politikk for yrkesfag med tilhørende prinsipp for implementering, samt flere konkrete handlingspunkt for å støtte opp om reformer for lærere og institusjoner som tilbyr utdanning innen VET. Centres for Vocational Excellence, som er linket til regionale planer for smart spesialisering, er et eksempel på dette.

Se eget faktaark om Kommisjonens planer for VET-sektoren her og les mer i hoveddokumentet nederst i saken.

Et uforutsigbart arbeidsmarked i rask utvikling

Skills Agenda skal svare på utfordringer knyttet til et uforutsigbart arbeidsmarked i tiden fremover, noe som er blitt understreket av covid-19-pandemien og den påfølgende arbeidsledigheten. Med rask teknologisk og digital utvikling i kombinasjon med et arbeidsmarked som endrer seg raskt, kan det være vanskelig å utdanne ungdom til et langt arbeidsliv. Samtidig er det en utfordring i hele Europa at gamle arbeidsplasser og yrker forsvinner, mens de ansatte ikke har den nødvendig kompetanse til nye yrker som skapes. Den pågående omstillingen til et grønt og bærekraftig samfunn og planene for å omstille det økonomiske systemet i Europa, som lagt frem i Green Deal, gjør denne problemstillingen særlig aktuell.

Kommisjonen anslår at 1 million nye jobber vil komme som følge av en grønn omstilling. Derfor satser Kommisjonen både på «reskilling» (forbedre kompetanse) og «upskilling» (tilegne ny kompetanse) for å sørge for riktig kompetanse til riktig tid i alle regioner og bedrifter i Europa. Kommisjonen vil bruke EU-budsjettet som en katalysator for arbeidsmarkedet og bruke de verktøyene som ligger i EU-programmene og andre finansieringsmekanismer til å investere i folks kompetanse.

Les Kommisjonens pressemelding her.

Les hele European Skills Agenda her.