Tyskland skal lede EU ut av krisen

Tyskland tar over Rådets roterende formannskap 1. juli. Dette er den 11. gangen Tyskland har formannskapet og det kan fort blir den mest utfordrende. De skal lede an når Unionen skal finne en vei ut av koronakrisen, ro i land forhandlingene for EUs neste langtidsbudsjett og komme frem til en avtale for det fremtidige forholdet til Storbritannia.

Tyskland er først ut av startblokken for den nye 18-måneders lange formannskapstrioen som består av Tyskland, Portugal og Slovenia. Tyskland skal sitte med formannskapet i Rådet de første seks månedene. Rådet for Den europeiske union har lovgivende makt sammen med Europaparlamentet og består av ministere fra alle medlemslandene i EU. Oppgavene til formannskapet er å lede rådsmøtene og sikre en kontinuitet i Rådet.

Les mer om hvordan det roterende formannskapet fungerer her.

Langtidsbudsjett og økonomisk krisepakke

Det skal ikke mangle på utfordringer for den europeiske stormakten, som har måttet se seg nødt til å revidere sine prioriteringer etter utbruddet av koronaviruset og krisen det har medført. Tyskland har valgt «Together for Europe’s recovery» som motto for perioden, og viser med det at helse og økonomisk gjenreisning etter koronapandemien vil bli en altoverskyggende prioritering det neste halvåret.

Et viktig steg er å få vedtatt EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027 (Multiannual Financial Framework), og finansieringsplanen for å håndtere konsekvensene av koronakrisen, kalt «Next Generation EU». Diskusjonene om størrelsen på langtidsbudsjettet har pågått i et år allerede, og det har vist seg å være vanskelig å forene de tilbakeholdne nordvest-europeiske medlemslandene med de som ønsker et større budsjett, nemlig landene i sør og øst. Partene nærmer seg nå et kompromiss, og det er håpet å få budsjettet og krisepakken i boks før høsten. Det haster med å komme til enighet, slik at finansieringsplanen og hjelpemekanismene i krisepakken kan settes ut i livet.

Les mer om forslaget til langtidsbudsjett og krisepakke her.

Brexit, hydrogen og rettsstat

Tyskland vil sitte bak spakene også når EUs fremtidige forhold med Storbritannia bestemmes. Overgangsavtalen mellom EU og Storbritannia går ut ved årets slutt, og for å få på plass en fremtidig ordning for forholdet til Storbritannia, må en avtale være på plass innen oktober.

Hydrogen er ventet å få mer oppmerksomhet enn vanlig den kommende tiden. Tyskland presenterte sin hydrogenstrategi tidligere i juni, der de la fram en ambisiøs plan for hydrogen. EU vil selv lansere en hydrogenstrategi i starten av juli. Det er derfor ventet at Tyskland vil fremme hydrogen-satsinger også i EU fremover.

I tillegg vil rettsstat og demokrati bli viktig. Flere land har beveget seg i en illiberal retning de siste årene, noe EU misliker. Det vil bli Tysklands oppgave å sikre de felles verdiene til Unionen, som pressefrihet og rettsikkerhet, det neste halvåret.

Andre prioriteringer

Før koronautbruddet snudde opp ned på planene til det tyske formannskapet, var det blitt valgt ut tre hovedprioriteringer:

  • Klimaendringer, Green Deal, og overgangen til en klimanøytral økonomi
  • Digitalisering av økonomien og samfunnet, kunstig intelligens og personvern
  • Et større globalt ansvar, der Europa viser vei

Disse vil fremdeles bli prioritert, men er ventet å bli overskygget av de mer presserende utfordringene innen helse og økonomisk gjenreisning. Alle tre punktene vil likevel spille en betydelig rolle i EUs økonomiske gjenreisningsplan.

Les mer om de tyske prioriteringene på hjemmesiden til det tyske formannskapet.

Les programmet til den 18-måneders formannskapstrioen her.