Infodager om nye Horisont 2020-utlysninger

23.– 25. oktober arrangerer Europakommisjonen infodager om nye finansieringsmuligheter gjennom Horisont 2020 i Brussel. På infodagene vil prioriteringene for kommende energi-utlysninger gjennom det omfattende programmet presenteres. Les mer

EØS/EU på 1-2-3: Lynkurs for folkevalgte og ledere

Spiller EU egentlig noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan vi bruke det til?
Les mer

Ny kompetanse for ei ny tid

Kan europeisk samarbeid bidra til å utvikle framtidsretta kompetanse i Hordaland? Dette er tittelen og undertittelen på konferansen som går av stabelen 19. april i Bergen. Hordaland fylkeskommune, SIU og Vest-Norges Brusselkontor samarbeider om arrangementet. Les mer

Den europeiske ungdomsuken 2017: Få støtte til lokale ungdomsaktiviteter

Den europeiske ungdomsuken arrangeres i år 1.-7. mai, og denne gang er tema «solidaritet og engasjement blant unge i Europa». Det skal markeres med en rekke lokale arrangementer over hele Europa.

I den anledning er det mulig å søke støtte til egne lokale arrangement. Ungdomsråd, fritidsklubber offentlige instanser og andre brukere av Aktiv Ungdom-programmet kan søke om inntil 30 000 kroner fra Aktiv ungdom til å arrangere aktiviteter under uken. Aktivitetenes form bestemmer arrangøren selv, og kan for eksempel være debatter, samlinger, kurs eller stands. Forutsetningene for støtte er at årets tema dekkes, og at målgruppen er større enn kun medlemmene av organisasjonen. Det legges også vekt på promotering av arrangementet.

Mer informasjon om den europeiske ungdomsuken finnes her.
Eksempler på tidligere arrangementer fra Norge finnes her.

Delta på EUs største arrangement for fornybar energi

Årets «Sustainable Energy Week» går av stabelen i Brussel fra 19. til 25. juni, og i løpet av mai og juni måned vil lokale energidager finne sted rundt om i Europa. Årets tema er «Ren energi for alle europeere». Les mer

Grønne jobber for en grønnere framtid

EUs grønne uke «EU Green Week» finner sted fra 29. mai til 2. juni og årets tema er «Grønne jobber for en grønnere framtid». Fokus vil være på hvordan EUs miljøpolitikk skaper grønne jobber og bidrar til økonomisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig vekst i Europa. Det vil også bli lagt vekt på den økte etterspørselen etter ny, grønn (og blå) kompetanse i mange sektorer i dag. Les mer

Sett av datoene for neste lynkurs!

Første utgave av de norske regionkontorenes lynkurs i EU/EØS for folkevalgte og ledere ble gjennomført i starten av september i år. Det fulltegnede kurset fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne og vi er derfor allerede i gang med planleggingen av oppfølgeren, som vil finne sted 20.–21. september 2017. Mer informasjon om program og påmelding vil komme i løpet av våren.

Les mer

Delta i den europeiske yrkesfaguken

Fra 5. til 9. desember arrangerer Europakommisjonen den aller første europeiske yrkesfaguken. Målet er å gjøre yrkesfag mer attraktive ved å vise frem gode prosjekter fra hele Europa.

Både før og etter yrkesfaguken vil det bli arrangert aktiviteter, arrangementer og konferanser over hele Europa for å vise frem regionale løsninger og bruk av yrkesfaglig opplæring. Alle arrangementer fra oktober til desember kan registreres og så langt har det blitt registrert over 170 arrangementer. Her er det også rom for å registrere arrangement som finner sted på Vestlandet. Les mer

Regionenes rolle i det digitale indre markedet

Vest-Norges Brusselkontor er den 16. november medarrangør for seminaret «Baltic Sea Area – frontrunner in digitalization. Fresh thinking from regions on the way to a digital single market». Østersjøregionen er blant verdens ledende regioner innen IKT-infrastruktur, utdanning, forskning og innovasjon. EU og privat sektor spiller begge en viktig rolle i digitaliseringen. Ved å gi et politisk rammeverk stimulerer EU til samarbeid mellom regionene for å skape gunstige forhold for bedrifter. Seminaret vil sette fokus på regional tilnærming til å fullføre det digitale indre markedet, og å vise vei fram mot nye regionale suksesshistorier og hvordan vi kan møte morgendagens utfordringer gjennom økt interregionalt samarbeid. Les mer

creative-europe

Viser frem ledende kulturprosjekter

Europakommisjonen arrangerer den 27. oktober en flaggskipkonferanse hvor kulturprosjekter som har mottatt støtte fra Kreativt Europa-programmet vises frem.

Les mer