Blå vekst diskutert under maritime seminar i Europaparlamentet

Den 7. og 8. februar arrangerte den maritime klyngen i Västra Götaland and Göteborg, tre maritime seminar i Europaparlamentet i Brussel. Dette arrangementet ble holdt i sammenheng med den europeiske maritime dagen 2012, som blir arrangert i Göteborg 21.-22. mai i år. Tema for den maritime dagen i år er ”Blå vekst”, og forrige ukes seminarer søkte å framheve viktige aspekter ved dette konseptet og slik starte diskusjonen som vil fortsette innenfor disse temaene i mai.

Les mer

«Vindu mot Europa»

Tirsdag 6. mars ble det holdt en konferanse i Molde, hvor fokus var satt på hvordan man kan drive internasjonalt arbeid på lokalt nivå. Vest-Norges Brusselkontor (VNB) var medarrangør og var også blant innleggsholderne. Irene Handeland fra Bufdir presenterte EU-programmet Aktiv ungdom og hvilke muligheter som finnes for norske aktører, og hvilke utfordringer Europa står ovenfor i dag som angår spesielt ungdommen. Fagdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet, Arve Skjerpen, presenterte EU sin regionalpolitikk, EU2020-strategien, den pågående revideringen av regionalstøtten og fokuserte på hvordan disse tre områdene påvirker Norge. Når det gjelder regionalstøtten var Skjerpen positiv og mente at det ser bra ut for Norges del, selv om dette ikke er en avgjort sak enda.

Les mer

vidar helgesen foto stian mathisen

Statsråd Helgesen på besøk i Brussel

Statsråd Vidar Helgesen i aksjon i Norway House (foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Tirsdag 19. november gjestet statsråd for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen Brussel, og var blant annet i Norway House for å snakke til det norske miljøet i byen. Statsråden ønsket først og fremst å redegjøre for hensikten bak beslutningen om å opprette en egen EU/EØS-ministerpost, samt å kartlegge for den nye regjeringens europapolitikk. I forbindelse med besøket på Norway House hadde også Helgesen et eget møte med alle de norske regionkontorene, deriblant Vest-Norges Brusselkontor. Her fikk de enkelte kontorene anledning til å presentere for statsråden saker som er viktige for regionene, og til å gi informasjon om regionenes arbeid i Brussel. 

Les mer