Regionale svar på klimaproblematikken

Hvilken rolle spiller regionene i arbeidet med klimaproblematikken? Hvilke tiltak kan settes inn? Det var noen av spørsmålene på tapetet da Vest-Norges Brusselkontor og Trøndelags Europakontor inviterte til debatt under Open Days 6. oktober.

Les mer

– En av våre viktigste nettverksarenaer

– Regionalpolitikk blir et stadig større satsningsområde i EU. Under Open Days, 5.- 8. oktober, gis regionale samarbeidspartnere fra Europa muligheten til å møtes og debattere fremtidens utfordringer. Dette skriver Den norske EU-delegasjonen på sine nettsider.

 
Open Days arrangeres med et mål om å legge til rette for utveksling, debatt og nettverksdanning mellom eksperter og beslutningstakere innen europeisk regional- og lokal utvikling, med innspill både fra offentlig og privat sektor.

Les mer

VNBs kulturseminar 17. – 18. september 2009

Som tidligere annonsert arrangerer Vest-Norges Brusselkontor kulturseminar i Brussel 17. og 18. september 2009.

VNB har kulturfeltet som ett av flere fokusområder, og i den forbindelse ønsker vi nå å belyse den europeiske dimensjonen ved kulturprosjekter. Seminaret vil informere om EUs kulturprogram, lokal- og regional bruk av midler, samt inspirere til prosjektideer gjennom presentasjon av gode eksempler på europeiske prosjekter. Foruten det overnevnte er seminaret i tillegg en glimrende arena for nettverksbygging innenfor kulturfeltet.

Les mer

Open Days – European Week of Regions and Cities, 5. – 8. oktober 2009

“Open Days – European Week of Regions and Cities” har siden starten i 2003 utviklet seg til å bli den viktigste konferansen for regioner og byer i Europa. Konferansen organiseres av EUs Regionskomité (CoR) i samarbeid med Generaldirektoratet for regionalpolitikk i Europakommisjonen. Det faglige innholdet blir i hovedsak produsert av regionale samarbeidsgrupper. Vest-Norges Brusselkontor (VNB) har vært medarrangør av Open Days siden 2004.

Overskriften for årets konferanse,”Global Challenges, European Responses”, refererer til store globale utfordringer som klimaendringer og den økonomiske krisen – og hvordan Europa håndterer disse utfordringene. 5. – 8. oktober skal det avholdes mer enn 100 seminarer på årets fire tema; klimaendringer, den økonomiske krisen, territorielt samarbeid og EUs utjevningspolitikk

VNBs arrangementer:
o  5. oktober: Introduksjonsseminar om aktuelle saker/saksfelt i EU. (Åpen for ønsker fra deltakerne).
o  6. oktober: Workshop; ”Climate and Demographic Change: Debating Solutions to Multiple Challenges”, som arrangeres av VNBs regionale partnerskapsgruppe ”2020 Regions – Acting for the Future”.

Les mer