Innføringsseminar i offentlige anskaffelser, 21. – 23. september 2011

EIPA – European Institute of Public Administration arrangerer 21. – 23. september seminaret ”European Public Procurement Rules, Policy and Practice”. Seminaret vil presentere- og forklare EU-regelverk og EU-prinsipper i forhold til offentlige anskaffelser, og videre øke bevisstheten omkring profesjonell anskaffelsespraksis.Seminaret legger også opp til en interaktiv workshop og erfaringsutveksling.

Les mer

Open Days – European Week of Regions and Cities, 5. – 8. oktober 2009

“Open Days – European Week of Regions and Cities” har siden starten i 2003 utviklet seg til å bli den viktigste konferansen for regioner og byer i Europa. Konferansen organiseres av EUs Regionskomité (CoR) i samarbeid med Generaldirektoratet for regionalpolitikk i Europakommisjonen. Det faglige innholdet blir i hovedsak produsert av regionale samarbeidsgrupper. Vest-Norges Brusselkontor (VNB) har vært medarrangør av Open Days siden 2004.

Overskriften for årets konferanse,”Global Challenges, European Responses”, refererer til store globale utfordringer som klimaendringer og den økonomiske krisen – og hvordan Europa håndterer disse utfordringene. 5. – 8. oktober skal det avholdes mer enn 100 seminarer på årets fire tema; klimaendringer, den økonomiske krisen, territorielt samarbeid og EUs utjevningspolitikk

VNBs arrangementer:
o  5. oktober: Introduksjonsseminar om aktuelle saker/saksfelt i EU. (Åpen for ønsker fra deltakerne).
o  6. oktober: Workshop; ”Climate and Demographic Change: Debating Solutions to Multiple Challenges”, som arrangeres av VNBs regionale partnerskapsgruppe ”2020 Regions – Acting for the Future”.

Les mer

”Grøn Fjord 2020” inviterer til miljøkonferanse i Geiranger

Grøn Fjord 2020 arrangerer en internasjonal konferanse i Geiranger den 22. og 23. januar 2014, der det blir miljøfokus i bred forstand og mest av alt på miljøvennlige transportløsninger på hav og land. Konferansen vil også ta for seg på naturområder som står på verdensarvlisten. Her kan man finne inspirasjon fra andre lokalsamfunn fra hele verden og få høre om deres erfaringer med masseturisme og de følgene det innebærer for lokalsamfunnene.

Les mer

European Culture Forum 2013

Meld deg på European Culture Forum 2013!

Europakommisjonens kulturforum går av stabelen i Brussel 4.-6. november, og allerede nå kan du melde deg på til konferansen. Forumet retter seg mot aktører og beslutningstakere innen kultursektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå (beslutningstakere, kulturansvarlige, kunstnere, profesjonelle innen kulturfeltet og andre interesserte). I forumet vil man diskutere framtidens kulturpolitikk og finansiering på EU-nivå. Informasjon om EUs nye kulturprogram inngår også i konferansen. Arrangementet er en god mulighet for å bli oppdatert på det siste innen kultur i Europa, og er også en utmerket nettverksarena for de som ønsker å delta i et internasjonalt kulturprosjekt. 

Les mer

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer til Interreg-seminar

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) arrangerer den 17. april 2012, et seminar i Oslo om rapportering i B- og C-prosjekter innenfor Interreg-programmet. Seminaret retter seg mot norske prosjektdeltakere og første nivå kontrollører i Interreg Nordlig Periferi, Østersjøen, Nordsjøen og IVC.  Les mer

Blå vekst diskutert under maritime seminar i Europaparlamentet

Den 7. og 8. februar arrangerte den maritime klyngen i Västra Götaland and Göteborg, tre maritime seminar i Europaparlamentet i Brussel. Dette arrangementet ble holdt i sammenheng med den europeiske maritime dagen 2012, som blir arrangert i Göteborg 21.-22. mai i år. Tema for den maritime dagen i år er ”Blå vekst”, og forrige ukes seminarer søkte å framheve viktige aspekter ved dette konseptet og slik starte diskusjonen som vil fortsette innenfor disse temaene i mai.

Les mer

«Vindu mot Europa»

Tirsdag 6. mars ble det holdt en konferanse i Molde, hvor fokus var satt på hvordan man kan drive internasjonalt arbeid på lokalt nivå. Vest-Norges Brusselkontor (VNB) var medarrangør og var også blant innleggsholderne. Irene Handeland fra Bufdir presenterte EU-programmet Aktiv ungdom og hvilke muligheter som finnes for norske aktører, og hvilke utfordringer Europa står ovenfor i dag som angår spesielt ungdommen. Fagdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet, Arve Skjerpen, presenterte EU sin regionalpolitikk, EU2020-strategien, den pågående revideringen av regionalstøtten og fokuserte på hvordan disse tre områdene påvirker Norge. Når det gjelder regionalstøtten var Skjerpen positiv og mente at det ser bra ut for Norges del, selv om dette ikke er en avgjort sak enda.

Les mer

vidar helgesen foto stian mathisen

Statsråd Helgesen på besøk i Brussel

Statsråd Vidar Helgesen i aksjon i Norway House (foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Tirsdag 19. november gjestet statsråd for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen Brussel, og var blant annet i Norway House for å snakke til det norske miljøet i byen. Statsråden ønsket først og fremst å redegjøre for hensikten bak beslutningen om å opprette en egen EU/EØS-ministerpost, samt å kartlegge for den nye regjeringens europapolitikk. I forbindelse med besøket på Norway House hadde også Helgesen et eget møte med alle de norske regionkontorene, deriblant Vest-Norges Brusselkontor. Her fikk de enkelte kontorene anledning til å presentere for statsråden saker som er viktige for regionene, og til å gi informasjon om regionenes arbeid i Brussel. 

Les mer