Er du vår nye Europarådgiver?

Vest-Norges Brusselkontor tilbyr en spennende jobb i et internasjonalt miljø. Søknadsfrist er 24. september.

Vest-Norges Brusselkontor har nå en ledig stilling som Europarådgiver. Kontorets medlemmer er hovedsakelig kommuner- og fylkeskommuner, og VNB tilrettelegger for deres internasjonale satsinger. Dette gjør vi gjennom kursvirksomhet, informasjon om europeisk finansieringsordninger, påvirkningsarbeid og faglig samarbeid med regioner fra hele Europa. Kontoret ble åpnet i 2003 og er sentralt plassert i Norges hus i EU-kvartalet i Brussel.

Les mer

Ny praktikant klar for høsten

Denne uken tok Vest-Norges Brusselkontor i mot den nye studentpraktikanten for høstsemesteret 2017.
Pia Malene Andersen kommer fra Gjøvik og har fullført en bachelor i Sammenliknende Politikk ved Universitetet i Bergen. Hun tar nå et poststudiesemester for å jobbe hos oss som praktikant. Pia tilbrakte sisteåret av bacheloren i Roma, hvor hun studerte International Relations  ved Università Studi Degli Roma Tre.

Les mer

En uforglemmelig vår i Brussel

Etter fem måneder er mitt praktikantopphold på Vest-Norges Brusselkontor nå over. Jeg sitter igjen med utrolig mye kunnskap, og jeg kan se tilbake på en uforglemmelig vår i Brussel.

I løpet av oppholdet har jeg fått tatt del i driften av kontoret, og hatt spennende og varierte arbeidsdager. Jeg har deltatt på en rekke ulike konferanser og seminarer – med temaer som sirkulærøkonomi, hydrogendrevet transport og hvilke konsekvenser brexit kan ha for europeiske regioner. Deler av arbeidet har også gått ut på å planlegge og gjennomføre arrangement, deriblant besøk fra regionen. Videre har jeg skrevet nyhetsartikler til kontorets nettside og nyhetsbrev om hva som skjer i regionen og i Brussel, og besvart konkrete henvendelser fra medlemmene. Les mer

Ordførere og rådmenn fikk faglig påfyll i Brussel

I samarbeid med KS tok VNB imot over 20 ordførere, varaordførere og rådmenn fra Møre og Romsdal 8.-9. mai. Programmet inneholdt en rekke tema, fra framtidens kompetansebehov og hvordan EU/EØS påvirker en rekke sektorer i norske kommuner, til diskusjon rundt de store politiske utfordringene EU og Europa står overfor i dag.  Les mer

VNB deltar på European Week of Regions and Cities

Listen over de regionale partnerskapene som er godkjente som en del av det offisielle programmet for European Week of Regions and Cities (EWRC) er nå klart. Også i år er konglomeratet VNB er en del av blant regionene som har fått positivt svar på søknaden om å arrangere en felles workshop. Vi deltar med mange av våre faste europeiske samarbeidsregioner i partnerskapet «Smart partnerships for resilient local communities». Vårt felles arrangement vil finne sted i Norges Hus den 10. oktober og tema er bærekraftig transport-, energi- og digitale løsninger. Les mer

Kompetanse i fokus

Rundt 80 deltakere hadde funnet veien til konferansen «Fremtidens kompetanse» som Vest-Norges Brusselkontor arrangerte sammen med Hordaland fylkeskommune og SIU 19. april i Bergen. I løpet av konferansen fikk tilhørerne innblikk i finansieringsmuligheter gjennom internasjonale prosjektmidler og de fikk også høre erfaringer fra aktører som bruker denne typen midler aktivt. Det var også satt av rikelig med tid i programmet til samtale og erfaringsutveksling på tvers av sektorer og arbeidsområder. Resultatene av disse gruppesamtalene har også gitt innspill til arrangørenes videre arbeid på kompetansefeltet og når det gjelder å koble på internasjonale virkemidler og verktøy.  Hordaland fylkeskommunes arbeid med Regional plan for kompetanse og arbeidskraft vil også være viktig i så måte. Les mer

Framtidsfylket på studietur til Brussel

Denne uken har Vest-Norges Brusselkontor hatt besøk av en gruppe på over 20 traineer fra Framtidsfylket, et fylkesdekkende traineeprogram i Sogn og Fjordane. Gruppen er på studietur for å besøke aktører i Brussel og lære om forholdet mellom fylket og Europa. Les mer

Vest-Norges Brusselkontor søker studentpraktikant for høsten 2017

Har du lyst på et praksisopphold i Brussel høsten 2017?

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for høsten 2017. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en praktikant.

Litt om Vest-Norges Brusselkontor:

Vest-Norges Brusselkontor skal ivareta regionens interesser og markere Vest-Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd. VNB gjør dette blant annet ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner, kartlegge prosjektmidler, samt ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS med særlig relevans for regionen Vest-Norge. Kontoret ble åpnet i 2003, og er sentralt plassert i EU-kvartalet i Brussel. Les mer

Satser på hydrogen

I Sogn og Fjordane satses det for tiden stort på nye energikilder og spesielt på hydrogen. Forholdene i fylket ligger til rette for hydrogenproduksjon, og det er mange potensielle bruksområder, deriblant transport og bruk i fiskeoppdrett og industri. I den anledning arrangerte Sogn og Fjordane fylkeskommune tidlig i mars en studietur til Brussel, for å lære mer om hvilke muligheter den europeiske dimensjonen kan tilføre hydrogensatsingen i fylket. Les mer

Vest-Norges Brusselkontor melder seg inn i ERRIN

Fra 1. februar blir Vest-Norges Brusselkontor (VNB) medlem i det Brusselbaserte nettverket for forskning og utvikling, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN). Med VNBs deltakelse er alle regionene i hele Skandinavia nå en del av nettverket. ERRIN har over 120 medlemmer fra hele Europa og de fleste er regionkontor. Les mer