Innholdsrik uke i Brussel

Denne uken har Vest-Norges Brusselkontor deltatt på foredrag med finansminister Siv Jensen, samt tatt imot besøk fra arbeidsgiverutvalget i KS og representanter fra Universitetet i Bergen sitt Studentparlament.

Les mer

Har du lyst på et praksisopphold i Brussel våren 2018?

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for våren 2018. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en praktikant.

Les mer

Folkevalgte på kurs i Brussel

20. og 21. september har rundt 60 ansatte og politikere fra norske kommuner og fylkeskommuner besøkt Brussel for å bli kjent med EU, EFTA og EØS. Formålet med lynkurset var å synliggjøre hvordan EU påvirker Norge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Les mer

Høstens nyeste tilskudd til kontoret

Mandag forrige uke tok Vest-Norges Brusselkontor imot nok en praktikant som skal være hos oss denne høsten. Leiah Nybø Ebbesvik kommer fra Bergen og holder nå på med en toårig læretid hos Destinasjon Voss. Leiah er lærling i reiseliv og skal nå jobbe som praktikant hos oss som en del av læretiden. Videre ønsker hun å studere serviceledelse og markedsføring.

Les mer

Er du vår nye Europarådgiver?

Vest-Norges Brusselkontor tilbyr en spennende jobb i et internasjonalt miljø. Søknadsfrist er 24. september.

Vest-Norges Brusselkontor har nå en ledig stilling som Europarådgiver. Kontorets medlemmer er hovedsakelig kommuner- og fylkeskommuner, og VNB tilrettelegger for deres internasjonale satsinger. Dette gjør vi gjennom kursvirksomhet, informasjon om europeisk finansieringsordninger, påvirkningsarbeid og faglig samarbeid med regioner fra hele Europa. Kontoret ble åpnet i 2003 og er sentralt plassert i Norges hus i EU-kvartalet i Brussel.

Les mer

Ny praktikant klar for høsten

Denne uken tok Vest-Norges Brusselkontor i mot den nye studentpraktikanten for høstsemesteret 2017.
Pia Malene Andersen kommer fra Gjøvik og har fullført en bachelor i Sammenliknende Politikk ved Universitetet i Bergen. Hun tar nå et poststudiesemester for å jobbe hos oss som praktikant. Pia tilbrakte sisteåret av bacheloren i Roma, hvor hun studerte International Relations  ved Università Studi Degli Roma Tre.

Les mer

En uforglemmelig vår i Brussel

Etter fem måneder er mitt praktikantopphold på Vest-Norges Brusselkontor nå over. Jeg sitter igjen med utrolig mye kunnskap, og jeg kan se tilbake på en uforglemmelig vår i Brussel.

I løpet av oppholdet har jeg fått tatt del i driften av kontoret, og hatt spennende og varierte arbeidsdager. Jeg har deltatt på en rekke ulike konferanser og seminarer – med temaer som sirkulærøkonomi, hydrogendrevet transport og hvilke konsekvenser brexit kan ha for europeiske regioner. Deler av arbeidet har også gått ut på å planlegge og gjennomføre arrangement, deriblant besøk fra regionen. Videre har jeg skrevet nyhetsartikler til kontorets nettside og nyhetsbrev om hva som skjer i regionen og i Brussel, og besvart konkrete henvendelser fra medlemmene. Les mer

Ordførere og rådmenn fikk faglig påfyll i Brussel

I samarbeid med KS tok VNB imot over 20 ordførere, varaordførere og rådmenn fra Møre og Romsdal 8.-9. mai. Programmet inneholdt en rekke tema, fra framtidens kompetansebehov og hvordan EU/EØS påvirker en rekke sektorer i norske kommuner, til diskusjon rundt de store politiske utfordringene EU og Europa står overfor i dag.  Les mer

VNB deltar på European Week of Regions and Cities

Listen over de regionale partnerskapene som er godkjente som en del av det offisielle programmet for European Week of Regions and Cities (EWRC) er nå klart. Også i år er konglomeratet VNB er en del av blant regionene som har fått positivt svar på søknaden om å arrangere en felles workshop. Vi deltar med mange av våre faste europeiske samarbeidsregioner i partnerskapet «Smart partnerships for resilient local communities». Vårt felles arrangement vil finne sted i Norges Hus den 10. oktober og tema er bærekraftig transport-, energi- og digitale løsninger. Les mer

Kompetanse i fokus

Rundt 80 deltakere hadde funnet veien til konferansen «Fremtidens kompetanse» som Vest-Norges Brusselkontor arrangerte sammen med Hordaland fylkeskommune og SIU 19. april i Bergen. I løpet av konferansen fikk tilhørerne innblikk i finansieringsmuligheter gjennom internasjonale prosjektmidler og de fikk også høre erfaringer fra aktører som bruker denne typen midler aktivt. Det var også satt av rikelig med tid i programmet til samtale og erfaringsutveksling på tvers av sektorer og arbeidsområder. Resultatene av disse gruppesamtalene har også gitt innspill til arrangørenes videre arbeid på kompetansefeltet og når det gjelder å koble på internasjonale virkemidler og verktøy.  Hordaland fylkeskommunes arbeid med Regional plan for kompetanse og arbeidskraft vil også være viktig i så måte. Les mer