Ny praktikant på plass

Den 1. september tok Vest-Norges Brusselkontor i mot Martin Skjerping Lund (24), som skal være praktikant hos oss i det kommende halvåret. Martin kommer fra Raufoss og studerer internasjonale relasjoner og ledelse i Regensburg i Tyskland.

Jeg har vært heldig og fått en praktikantplass på Vest-Norges Brusselkontor i høst. Jeg gleder meg til å få et innblikk i hva som skjer i Brussel med fokus på EU-politikk som berører Vestlandet.

I løpet av oppholdet hos oss vil Martin få delta på møter og konferanser, skrive nyhetsbrev til medlemmene, og ta del i den daglige driften av kontoret.

Allerede den andre dagen min fikk jeg delta på en konferanse om EØS ved EFTA-sekretariatet her i Brussel. Oppholdet blir en svært god anledning til å få praktisk erfaring og å lære mer om både EU- og norsk politikk. Jeg har blitt svært godt mottatt og ser fram til å være her framover.

Martin blir hos oss til slutten av februar, og reiser så tilbake til Tyskland for å fortsette med sine studier der.