eu-norge-smal 1397991t

Ny digital læringsressurs om EU

EU har utviklet seg til å bli en union som vanskelig kan overses for Norge. Det viser seg likevel at kunnskapsnivået om EU og EØS er ganske lav i den norske befolkningen, og da særlig blant de som går på skolen. Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, har grepet tak i denne problematikken ved å utforme en ny digital læringsressurs.

Les mer

Norge spiller inn til EU2020

I forkant av EU-toppmøtet like før påske oversendte statsminister Jens Stoltenberg et brev til EU-president Herman Van Rompuy for å dele norske synspunkter på Europa 2020, EUs nye vekststrategi.

Les mer

Oppsummering av forrige ukes EU-toppmøte

Da statslederne i EU møttes til oktobertoppmøte i slutten av forrige uke var det kanskje ikke de helt store forventningene til håndfaste resultater i forkant. De forventningene viste seg å holde stikk. Møtet var uten særlig dramatikk, men blir av mange ansett som et avklarende møte før toppmøtet i desember da det må tas mange tøffe beslutninger.

Statslederne samlet i Brussel. Foto: EC Audiovisual Services

Les mer

Europaparlamentet ønsker bindende forpliktelser

EU2020-strategien bør fokusere på å redusere arbeidsledigheten, forbedre koordineringen av den økonomiske politikken, samt forsterke den økonomiske styringen ved hjelp av bindende regler, mener Europaparlamentet.

Les mer

croatiaeu

Kroatia ble EUs 28. medlemsland

1. juli 2013 ble Kroatia det 30. medlem av INTERREG IVC, landet blir EUs 28. medlemsland, og skal på sikt innlemmes i EØS-avtalen, som vil få direkte konsekvenser for Norge. 

Les mer

EFTA flinkere enn EU til frihandelsavtaler med tredjeland?

Siden begynnelsen av 1990-tallet har EFTA signert 24 frihandelsavtaler, som dekker 33 land. Rundt 80 % av EFTA-landenes totale handel dekkes i dag av frihandelsavtaler. EU, på sin side, har kun etablert 4 fullverdige avtaler, mens 7 nye er under forhandling.

Didier Chambovey, Sveits’ forhandler for handelsavtaler, beskriver EFTAs utgangspunkt som annerledes enn EU sitt. ”Fordi vi er mindre land med færre økonomiske kjerneområder enn EU, blir det enklere for oss å fokusere på disse. EFTA-landenes hovedmålsetting er å forbedre markedstilgangen for industrielle- og landbruksprodukter, og for servicetilbud”, forklarer Chambovey.

Les mer

Lunken mottagelse for EU2020

Etterspillene til Europakommisjonens lansering av EU2020, har så langt vært lunkne. Pessimistiske røster mener at vekststrategien kun er tomme ord og inneholder lite substans.

Les mer

EU vinner Nobels fredspris

José Manuel Barroso, foto: EC audiovisual services

Fredag 12. oktober ble det klart at Nobels fredspris 2012 går til EU. I kunngjøringen fra den norske Nobelkomite, som du kan lese her, fremstilles unionen som en viktig bidragsyter i arbeidet for fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

Les mer

Europakommisjonen lanserte strategien EU2020

Europakommisjonen lanserte i dag EU2020, den økonomiske strategien som skal få Europa ut av den økonomiske krisen og forberede økonomien for de neste ti årene.

Les mer

Innføringsseminar for tilreisende vestlendinger under Open Days

I forbindelse med regionalkonferansen Open Days som har gått av stabelen i Brussel denne uken arrangerte Vest-Norges Brusselkontor, sammen med Trøndelags Europakontor og Stavangerregionens Europakontor, et felles innføringsseminar for sine deltakere mandag 8. oktober. Nærmere 60 tilreisende fra alle tre regionene deltok på seminaret som hadde fokus på EUs regionalpolitikk, presentasjoner av Interreg-prosjekter fra regionene og EUs energipolitikk. Vestlandet var godt representert blant deltakerne.

Regional- og kommunalråd Jan Edøy, foto: VNB

Les mer