Aktuell kunnskap om EØS-avtalen

Kompetanse på EU og EØS er viktig for norske aktører som ønsker å arbeide godt og effektivt i et samfunn som blir mer og mer grenseløst. Vest-Norges Brusselkontor arrangerer selv en rekke kurs og konferanser – for eksempel det årlige lynkurset på EU og EØS. Samtidig bruker vi aktivt de mulighetene som Brussel byr på til å oppdatere vår egen kunnskap.

Les mer

Den europeiske mobilitetsuken står for døren!

Fra 16. til 22. september arrangeres den Europeiske mobilitetsuken for femtende gang. Initiativet kommer fra Europakommisjonen og hele 2094 byer og kommuner fra 47 forskjellige land deltar på årets arrangement. Fra Norge er det påmeldt 33 kommuner, noe som gjør årets arrangement til et rekordår, sett med norske øyne. Fra vår region er Bergen, Kvam herad, Eid og Florø påmeldt.

Les mer

Meld deg på kurs om kommunesektoren og EU/EØS

Høsten 2016 relanserer KS, KS Agenda og Høgskolen i Lillehammer sitt kompetanseprogram om kommunesektoren og EU/EØS. Kurset, som vil bestå av tre samlinger i Lillehammer, Brussel og Oslo, er rettet mot folkevalgte og administrativt ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter, i tillegg til ansatte i andre offentlige virksomheter og organisasjoner som har interesse av å lære mer om EU og EØS. Les mer

Den europeiske mobilitetsuken er i gang

I regi av Europakommisjonen arrangeres den 14. europeiske mobilitetsuken 16.–22. september i 1676 byer over hele Europa. Tjue norske byer og kommuner står på deltakerlisten i år, deriblant fire kommuner i vår region – Bergen, Flora, Førde og Ulstein. Les mer

Hjulene i gang for en sirkulær økonomi

Den 23. og 25. juni deltok Vest-Norges Brusselkontor på to arrangement om det nye veikartet for en europeisk sirkulær økonomi. Vi deler her utdrag og inntrykk fra de ulike eventene, arrangert blant annet av Europakommisjonen og Osloregionens Europakontor. Les mer

Rekordstor oppslutning for Nordsjøkonferansen 2015

Over 600 deltakere fra nordsjøregionen deltok på Nordsjøkonferansen i Assen i Nederland denne uken, og gjorde arrangementet til den største så langt i dens historie.  I løpet av de tre dagene i hovedstaden i provinsen Drenthe nord i Nederland, var det et tettpakket program med plenumsseminar, mindre workshops innen ulike aktuelle tema samt gode muligheter til å få nye kontakter og nettverk. Ulike studieturer ga deltakerne innsikt i lokale eksempler innen blant annet bærekraftig transport, grønn økonomi og forskning på tidevannsenergi. Les mer

Nordsjøkommisjonen møtte visepresident Maroš Šefčovič

Visepresident i Europakommisjonen med ansvar for energiunionen Maroš Šefčovič, er i disse dager på en turné i Europa. Hensikten med denne Energy Union Tour er å få en tettere dialog med regjeringer, nasjonale parlamenter og andre relevante aktører om Energiunionen, og presentere hvilke muligheter som ligger i unionen for hvert enkelt land, deres innbyggere og bedrifter. Les mer

P026980000702-110816

Donald Tusk på plass i Brussel

Donald Tusk (t.h), her flankert av den nye presidenten i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker (Bilde fra EC Audiovisual Service)

Mandag den 1. desember tok den tidligere polske statsministeren Donald Tusk offisielt over etter Herman Van Rompuy som president for Det Europeiske Råd. Han ble valgt i august, og de tre største målene for hans periode er å beholde britene i EU, finne en løsning på krisen i Ukraina og øke den økonomiske veksten i unionen etter finanskrisen.

Les mer

eu-norge-smal 1397991t

Ny digital læringsressurs om EU

EU har utviklet seg til å bli en union som vanskelig kan overses for Norge. Det viser seg likevel at kunnskapsnivået om EU og EØS er ganske lav i den norske befolkningen, og da særlig blant de som går på skolen. Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, har grepet tak i denne problematikken ved å utforme en ny digital læringsressurs.

Les mer

Norge spiller inn til EU2020

I forkant av EU-toppmøtet like før påske oversendte statsminister Jens Stoltenberg et brev til EU-president Herman Van Rompuy for å dele norske synspunkter på Europa 2020, EUs nye vekststrategi.

Les mer