Ja til EU dersom EØS-avtalen ryker

”Nei-flertallet består i Norge selv om Island skulle sende søknad om å bli medlem i EU, men ja-siden tar overtaket dersom også EØS-avtalen ryker.” Dette melder Bergens Tidende i sin nettutgave onsdag 14. januar. En ny meningsmåling TNS Gallup har utført for Europabevegelsen viser at 41 prosent av velgerne mener at Norge bør stå utenfor EU uten EØS-avtalen, mens 47,2 prosent da ville stemt ja til medlemskap i unionen. 11,8 prosent svarer at de ikke vet hva de ville stemt.

Jan Erik Grindheim, timelærer på institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, er overrasket over dette resultatet. Grindheim sier nei-sidens overtak har virket rotfestet og solid. Han uttrykker videre at det er positivt at folk er bevisst på EØS-avtalen, men at det er merkelig at en så jus- og forvaltningspreget avtale skaper slikt engasjement. ”EØS-avtalen er allerede i utgangspunktet en avtale som fratar norske velgere enhver form for politisk innflytelse. Når ett av argumentene mot norsk EU-medlemskap var mangelen på demokrati i unionen, blir EØS-avtalen absurd,” sier Grindheim.

I en situasjon der Island eventuelt har bestemt seg for å søke er derimot nei-flertallet solid på 57,3 prosent. 33,2 prosent mener Norge i dette tilfellet bør følge Island, mens 9,4 prosent er usikker. Les hele denne artikkelen på BT.no.

Nytt Eurobarometer publisert

EU publiserte i desember en ny utgave av den generelle meningsmålingen Eurobarometer. Målingen er basert på undersøkelser i oktober/november 2008. Dette er kun hovedresultatene, og Europakommisjonen legger opp til en videre analyse av materialet. I innledningen til undersøkelsen gjøres det klart at den økonomiske krisen setter sine spor i Europa, og at det gis uttrykk for pessimisme i denne sammenhengen. Samtidig viser undersøkelsen at det er økende tillit til de europeiske institusjonene. Her kan du lese Eurobarometeret.

Montenegro søker EU-medlemskap

Montenegro presenterte mandag 15. desember sin offisielle søknad om EU-medlemskap til det franske formannskapet i Unionen. Montenegro erklærte uavhengighet fra Serbia i 2006, og innledet såkalte ”pre-forhandlinger” med EU ved å signere Stabilisation and Accession Agreement (SAA) i oktober 2007. ”Today Montenegro has reached a historic milestone marking the country’s important engagement to common European values and fundamentals”, sa Olli Rehn, EUs utvidelseskommissær i en pressemelding mandag 15. desember. Han la videre til at Montenegro har vist viktig fremgang i forberedelsene for EU integrasjon. Montenegro håper å oppnå kandidatstatus allerede i løpet av 2009, men Europakommisjonen har uttalt at medlemskap ikke kan forventes i nær fremtid. Les mer om denne saken hos EUObserver.com.

Det tsjekkiske formannskapets prioriteringer

Tsjekkia overtar i januar 2009 EU-formannskapet fra Frankrike. Tirsdag 16. desember informerte den tsjekkiske ambassadøren til EU, Milena Vicenova, det internasjonale miljøet i Brussel om det nye formannskapets prioriteringer de neste seks månedene. Hovedprioriteringene vil være et økonomi, energi og eksterne relasjoner. Vicenova hyller Sarkozy og det franske formannskapets håndtering av finanskrisen, og tilføyer at Tsjekkia vil følge opp nye lovforslag og eventuell implementering av disse. Når det gjelder energi vil fokusomåder være energisikkerhet i Europa, forbrukerrettigheter og samarbeid med såkalte tredjeland. Videre vender Tsjekkia blikket østover, og ønsker god dialog med kandidatlandene til EU, Kroatia, FYROM og Tyrkia. Tettere relasjoner/samarbeid med tidligere Sovjetstater, og transatlantisk samarbeid med den nye amerikanske regjeringen er også prioritert.  

Det tsjekkiske formannskapets slagord er ”Europe without barriers”, og utover de overnevnte prioriteringene ønsker tsjekkerne også å fjerne barrierer innad i Europa. Vicenova mener unødvendige barrierer innenfor en rekke sektorer kan fjernes. Dette omfatter alt fra økonomiske barrierer i forbindelse med det indre marked, via likestilling, til fjerning av fysiske barrierer for handikappede.

EU vil ha et obligatorisk lobbyregister

I en artikkel av 17. desember melder EUObserver at Europakommisjonen og Parlamentet har nedsatt en felles arbeidsgruppe med mål om å skape et felles register over de 15.000 lobbyistene som arbeider i Brussel. Denne gruppen er dannet for å takle kritikken EU har fått fra NGOer om at Unionen i altfor høy utstrekning lar seg påvirke av store bedrifters interesser i lovgivningsprosesser. Registeret vil slå sammen Europaparlamentets obligatoriske lobbyregister med kommisjonens frivillige register over økonomiske interesser. Antikorrupsjonskommissær Siim Kallas håper at registeret vil være i bruk i løpet av 2009.