Ny utgave av Panorama

Høstutgaven av Panorama tar for seg regionalpolitikkens rolle i EUs strategi 2020. Fokuset er rettet mot hvordan regionalpolitikken på best mulig måte kan hjelpe EUs medlemsland til å nå målene i EUs 2020-strategi. Man kan lese hele utgaven av magasinet her.

Les mer

Demografisk fordeling (Eurostat)

Eurostat presenterte 16. desember tall for demografisk fordeling i Europa. 1. januar 2008 bodde det 30.8 millioner utenlandske statsborgere i EU27, hvorav 11.3 millioner kom fra andre EU-land. Av de resterende 19.5 millioner utlendingene kom 6 millioner fra europeiske land utenfor EU27, 4.7 millioner fra Afrika og 3.2 millioner fra Asia. Les mer

ESA konkluderer: ingen statsstøtte ved salget av Slaktehustomten i Bergen

Den 25.november konkluderte kontrollorganet ESA, etter å ha etterforsket saken, med at Bergen kommune sitt salg av eiendommen kalt ”slaktehustomten”, er ikke strid med EØS regelverket om statsstøtte.

Les mer

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og Rådets president melder at de vil gå av i 2014

 

Catherine Ashton, foto: EC Audiovisual Service

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, meldte mandag 18. mars at hun vil trekke seg tilbake når hennes første periode er over i slutten av 2014. I løpet av sin tid i stillingen har hun fått på plass EUs utenrikstjeneste ”European External Action Service” (EEAS). Rådets president Herman van Rompuy meldte samtidig sin avgang i desember 2014. Hans periode, som er på 2,5 år, har allerede blitt fornyet en gang. Begge har sittet i sine stillinger siden 2009.

Les mer

Rekordhøg EU-motstand i Noreg

I ei ny måling frå Sentio kjem det fram at EU-motstanden i Noreg for tida er rekordhøg. Heile 66,2 % av norske veljarar ynskjer ikkje at Noreg skal bli medlem av EU. Motstanden har vore stabil på over 60% i over eitt år. Dei yngste veljarane er dei som er mest negative til EU. Berre 15 % av dei unge ville ha stemt ja til EU-medlemsskap i dag. 77 % av dei under 30 år er imot norsk medlemsskap i EU.

Les mer