EU-toppmøtet godtok at Lisboatraktaten endres

Lisboa traktaten trådte i kraft for litt mindre enn ett år siden. Til tross for vanskelighetene EU hadde med å få godkjent Lisboatraktaten, har likevel Tyskland og Frankrike allerede nå foreslått å foreta endringer i traktaten. Forslaget ble diskutert i toppmøtet som gikk av stabelen 28. og 29. oktober i Brussel. Merkel og Sarkozy ønsket å gjøre ”mindre endringer” i traktaten som kan forhindre nye gjeldskriser i EU. Det var uenighet om dette forslaget mellom EU statene i forkant av møtet, og det var forventet tautrekking under møtet i Brussel. Forslaget ble til slutt støttet, og det endelige vedtak vil i følge Rådets møteprotokoll bli fattet i desember-toppmøtet. I forkant av møtet 28 og 29 oktober, gjorde flere statsledere det klart i et brev at de ikke kunne godta et økt bidrag fra medlemslandene til EUs budsjett. I følge EUobserver og Euractiv ble støtten fra disse landene til en endring av Lisboatraktaten gitt i bytte mot et løfte om at et økt bidrag ikke vil bli avkrevd. I toppmøtet i desember vil også budsjettiltak som kan motvirke finanskrisen i Europa bli diskutert. En endring av traktaten vil ikke være nok og andre virkemidler må tas i betraktning. Dersom traktatsendringen vedtas endelig i desember vil den nye versjonen av traktaten være ratifisert senest i midten av 2013.

Barroso og Juncker EC Audiovisual Services

Ny president i Europakommisjonen

Avtroppende president i Europakommisjonen José Manuel Barroso med påtroppende president Jean-Claude Juncker. Foto: EC Audiovisual Services. 

EUs toppledere var samlet i Brussel i forrige uke, den 26. og 27. juni. Til tross for intense og kontroversielle diskusjoner både i forkant og under toppmøtet ble Jean-Claude Juncker, tidligere statsminister i Luxembourg, nominert som den neste presidenten i Europakommisjonen. Dette er første gang siden Lisboatraktaten trådte i kraft at en kandidat blir foreslått på grunnlag av resultatet av valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet skal i følge Lisboatraktaten velge Europakommisjonens president. Juncker ble stemt fram som toppkandidaten til den konservative gruppen i parlamentet (EPP). EPP var den grupperingen som fikk flest mandat i Europaparlamentet i valget som nylig ble gjennomført.

Les mer

Ny utgave av Panorama

Høstutgaven av Panorama tar for seg regionalpolitikkens rolle i EUs strategi 2020. Fokuset er rettet mot hvordan regionalpolitikken på best mulig måte kan hjelpe EUs medlemsland til å nå målene i EUs 2020-strategi. Man kan lese hele utgaven av magasinet her.

Les mer

Demografisk fordeling (Eurostat)

Eurostat presenterte 16. desember tall for demografisk fordeling i Europa. 1. januar 2008 bodde det 30.8 millioner utenlandske statsborgere i EU27, hvorav 11.3 millioner kom fra andre EU-land. Av de resterende 19.5 millioner utlendingene kom 6 millioner fra europeiske land utenfor EU27, 4.7 millioner fra Afrika og 3.2 millioner fra Asia. Les mer

ESA konkluderer: ingen statsstøtte ved salget av Slaktehustomten i Bergen

Den 25.november konkluderte kontrollorganet ESA, etter å ha etterforsket saken, med at Bergen kommune sitt salg av eiendommen kalt ”slaktehustomten”, er ikke strid med EØS regelverket om statsstøtte.

Les mer

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og Rådets president melder at de vil gå av i 2014

 

Catherine Ashton, foto: EC Audiovisual Service

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, meldte mandag 18. mars at hun vil trekke seg tilbake når hennes første periode er over i slutten av 2014. I løpet av sin tid i stillingen har hun fått på plass EUs utenrikstjeneste ”European External Action Service” (EEAS). Rådets president Herman van Rompuy meldte samtidig sin avgang i desember 2014. Hans periode, som er på 2,5 år, har allerede blitt fornyet en gang. Begge har sittet i sine stillinger siden 2009.

Les mer

Rekordhøg EU-motstand i Noreg

I ei ny måling frå Sentio kjem det fram at EU-motstanden i Noreg for tida er rekordhøg. Heile 66,2 % av norske veljarar ynskjer ikkje at Noreg skal bli medlem av EU. Motstanden har vore stabil på over 60% i over eitt år. Dei yngste veljarane er dei som er mest negative til EU. Berre 15 % av dei unge ville ha stemt ja til EU-medlemsskap i dag. 77 % av dei under 30 år er imot norsk medlemsskap i EU.

Les mer