Aktuell kunnskap om EØS-avtalen

Kompetanse på EU og EØS er viktig for norske aktører som ønsker å arbeide godt og effektivt i et samfunn som blir mer og mer grenseløst. Vest-Norges Brusselkontor arrangerer selv en rekke kurs og konferanser – for eksempel det årlige lynkurset på EU og EØS. Samtidig bruker vi aktivt de mulighetene som Brussel byr på til å oppdatere vår egen kunnskap.

Tirsdag 6. februar deltok vi på EFTA-sekretariatets introduksjonsseminar om EØS og Det indre marked i Brussel. Seminaret blir avholdt hvert halvår, og tar sikte på å gi deltakerne en dypere forståelse av EØS avtalen og hvordan EØS-landene – Norge, Island og Liechtenstein – blir integrert i Det indre marked som følge av avtalen.

Arrangementet ble holdt på EFTA-sekretariatets egne lokaler her i Brussel. Det var som vanlig stort oppmøte, med deltagere fra alle EFTA-landene, men også fra flere EU-land og ulike organisasjoner. Programmet var fullpakket med faglige foredrag, og gav muligheter for å utvide nettverket sitt i pausene. Hvordan EØS-avtalen fungerer, utformes og håndheves stod i fokus, med innlegg fra blant annet EFTA-sekretariatet, EFTA Surveillance Authority, EU External Action Service, EØS-midlene og EFTA-domstolen.

Det er nyttig for kontorets ansatte å bli oppdatert på hvordan EFTA arbeider med relevante EØS-saker, og hvordan EFTA vurderer samarbeidet med EU. Denne gangen fikk vi bedre innsyn i hvordan samarbeidet mellom EFTA og EU har endret karakter ettersom årene har gått og institusjonene utvikler seg. EFTAs topillarstruktur som sørger for at EFTA har institusjoner som speiler de i EU ble også godt forklart.

EØS-avtalen skal som kjent gi like vilkår for alle som deltar i Det indre markedet, mens den dynamiske karakteren er et av de viktigste prinsippene med avtalen. Dynamikken kan by på utfordringer når EØS-avtalen utvides til nye områder der EFTA ikke har det samme institusjonelle rammeverket som man finner hos EU. Disse utfordringene fikk særlig fokus under fire tematiske workshops, som skulle illustrerte hvordan EØS-avtalen fungerer i praksis. Temaene som ble tatt opp var standardisering av varer og tjenester, samt tekniske handelsbarrierer i Det indre marked, hvordan EUs energiunion strekker seg til EØS, og til sist hvorfor innlemmelsen av EUs finanstilsyn i EØS-avtalen utgjør en spesiell utfordring. Flere av disse sakene kjenner vi også fra nyhetsbildet hjemme i Norge og de er relevant for den politiske utviklingen, både i Europa og hjemme.

EFTAs seminar avholdes hvert halvår, og vanligvis i februar og september. Disse er åpne for alle som ønsker å delta og påmeldingsskjema blir lagt ut på EFTAs arrangementssider i god tid i forveien. Mer om februar-seminaret og tilgang til de ulike presentasjonene finner du på EFTAs oppsummering her.