Ny norsk EU-strategi underveis

Regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU er under arbeid og skal gjelde for perioden 2018 – 2021. I den forbindelse har det hittil i år blitt gjennomført en rekke møter med relevante eksterne aktører og de ulike departementene. Innspillene fra denne prosessen vil legge grunnlaget for strategien som utarbeides av Utenriksdepartementet. Den nye strategien forventes i mars/april.

Sammen med de andre norske regionkontorene og KS’ Brusselkontor fikk vi i januar møte statssekretær i Utenriksdepartementet Audun Halvorsen i Brussel.

Samtlige av de norske regionkontorene i Brussel sammen med KS Brusselkontor møtte statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen i Brussel 24. januar, for å diskutere hvordan Norge bør posisjonere seg i samarbeidet med EU. EU-ambassadør Oda Helen Sletnes, ledet møtet der det ble gitt innspill på saker som de mener bør prege regjeringens samarbeid med EU de neste årene.

Halvorsen definerte planen som et politisk dokument som skal styres av norske interesser, og være tydelig forankret i regjeringens plattform. Strategien inkluderer fire overordnede mål; et trygt Europa, et fritt Europa, et økonomisk sterkt Europa, og et bærekraftig og ansvarlig Europa.

De norske regionkontorene i Brussel vektlegger ulike interessefelt, men flere delte samme synspunkt i møtet. Eksempelvis ønskes det større deltakelse blant norske aktører i EU-program, men det ble også pekt på at Norge bør vurdere å delta i noen av de programmene som det per i dag ikke er en del av. I samtalene ble det også vektlagt at det er viktig å ha et høyre kunnskapsnivå i om EU og EØS i Norge. Regionkontorene pekte på hvordan de bidrar til kompetanseheving på dette feltet blant annet med sitt lynkurs om EU og EØS, men de presiserte at det er mer som kan gjøres og at det må være et kontinuerlig arbeid på nasjonalt plan.

Vest-Norges Brusselkontor la også frem en rekke saker og synspunkt forankret i regionens prioriteringer og arbeid. Merete Mikkelsen pekte i sitt innlegg blant annet på at regionen er opptatt av de regionale dimensjonene av Brexit, og at det er viktig å legge til rette for et fortsatt godt samarbeid i Nordsjø-regionen og som helhet også i fremtiden. Hun pekte også på viktigheten av å være bevisst på forhandling av fiskekvoter som er spesielt viktige for Vestlandet. VNB var blant de som understreket viktigheten av EU-program som vi deltar i – men presiserte at det vil være svært viktig å sikre norsk match-funding for program der vi ønsker å delta.

En møtearena som dette er et eksempel på den regelmessige dialogen mellom norske aktører i Brussel og Norge, som alle deler en felles visjon om at norske interesser i EU skal fremmes og bevares på best mulig måte. Denne dagen ble det også gjennomført møter med næringslivsaktører, og en oppsummering av de ulike møtene kan du lese om på regjeringens hjemmesider.