CIP 2007-2013 – EUs program for konkurransedyktighet og innovasjon

CIP er EUs rammeprogram for konkurransedyktighet og innovasjon, som norske aktører kan delta i gjennom Norges medlemskap i EØS. Rammeprogrammet er inndelt i delprogrammer, hvorav noen åpner for direkte støtte til bedrifter mens andre retter seg mot virkemiddelapparatet og myndighetene.

NHO Brussel har laget et faktaark som gir en oversikt over de ulike elementene av EUs Competitiveness and Innovation Program – CIP.

Les mer

Svensk skole søker partnerskap

Vikboland grunnskole i Norrköping i Øst-Sverige søker partnerskoler til entreprenørskapsprosjekt under EUs program for livslang læring (Comenius).

Les mer

Internasjonalt aktive SMBer oppnår bedre resultater

En ny studie viser at små og mellomstore bedrifter som aktivt involverer seg internasjonalt oppnår bedre resultater enn de som ikke gjør det.

Les mer

Skattenivået i EU – tall fra Eurostat

I følge tall lagt fram av Eurostat 28. juni 2010, sank skatteraten i EU fra 39,7 prosent i 2007 til 39,3 prosent i 2008. Tall for Norge viser en skatterate på 42,2 prosent i 2008 – også det en reduksjon fra 2007. I EU er gjennomsnittlig skatt for bedrifters inntekter 23,2 prosent i 2010, mot 28 prosent i Norge. Skatt på personinntekt i EU ligger i gjennomsnitt på 37,5 prosent i 2010, mot 40 prosent i Norge. Les mer

Partnersøk: ”Kortreist mat”

Den franske regionen Saône-et-Loire søker partnere til et utviklingsprosjekt på ”kortreist mat”.

Saône-et-Loire-området er en av de største landbruksregionene i Frankrike, og er kjent for å ha variert dyr- og planteproduksjon i naturlige omgivelser. For å ivareta- og videreføre denne tradisjonen søker de nå partnere til et utviklingsprosjekt med fokus på ”kortreist mat”. Les mer

Ny EU-rapport: flere jenter med høyere utdanning, men med lavere lønn

Kandidatproduksjon blant kvnner er nå hele 57,4%, mens den blant menn bare er på 31,4%. Tallene viser gjennomsnittet for hele Europa. Les mer fra utdanningsråd ved EU-delegasjonen, Hanna Marit Jahr, sin rapport fra konferansen ”Gender differences in Educational Achievement».

ESA konkluderer: ingen statsstøtte ved salget av Slaktehustomten i Bergen

Den 25.november konkluderte kontrollorganet ESA, etter å ha etterforsket saken, med at Bergen kommune sitt salg av eiendommen kalt ”slaktehustomten”, er ikke strid med EØS regelverket om statsstøtte.

Les mer

15326412736 44a690235e z

Energisk EU/Norge-konferanse

 

Energiminister Tord Lien og Gunther Oettinger fra Europakommisjonen (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Energiminster Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen med ansvar for energisaker Günther Oettinger holdt åpningsinnleggene under den andre EU/Norge energikonferansen. Konferansen ble holdt 25. september, og temaet var denne gangen gass og kraft – og det er av interesse for både EU og Norge. Konflikten mellom Russland og Ukraina har som kjent satt et fornyet fokus på forsyningssikkerheten i Europa.  Ingen ønsker at det skal oppstå en ny forsyningskrise i EU som følge av et brudd i leveransene fra Russland.

Les mer

Nordsjo

Nordsjøkonferansen 2014

Nordsjøkonferansen 2014 vil avholdes 25 – 27 juni i Aberdeen, Skottland. Konferansen blir arrangert av Nordsjøkommisjonen og Aberdeenshire Council. Konferansen legger vekt på programperioden fra 2014 til 2020, med fokus på legge til rette for partnerskap og prosjekter i regionen.

Registrering til konferansen vil åpne i april på denne nettsiden.

Les mer

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og Rådets president melder at de vil gå av i 2014

 

Catherine Ashton, foto: EC Audiovisual Service

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, meldte mandag 18. mars at hun vil trekke seg tilbake når hennes første periode er over i slutten av 2014. I løpet av sin tid i stillingen har hun fått på plass EUs utenrikstjeneste ”European External Action Service” (EEAS). Rådets president Herman van Rompuy meldte samtidig sin avgang i desember 2014. Hans periode, som er på 2,5 år, har allerede blitt fornyet en gang. Begge har sittet i sine stillinger siden 2009.

Les mer