Fjellregioner ber EU sette fokus på lokal energi

Politisk- og finansiell støtte fra EU er nødvendig for å hjelpe rurale områder å utvikle fornybar energi som biomasse og småskala vannkraft på lokalt nivå. Dette kommer frem i en uttalelse fra Euromontana, et europeisk fjellregionsamarbeid hvor blant andre Sogn og Fjordane fylkeskommune er medlem.

Mens EU i dag har stort fokus på å utvikle fornybar energi i urbane områder, for eksempel gjennom Smart Cities Initiative, uttrykker Euromontana, gjennom sin uttalelse, skuffelse over at behov i rurale områder ofte blir neglisjert.

”As far as energy policies goes we would like to see a stronger interest from the EU towards small communities and rural areas… In the end it is about having the best mix of different renewable energy sources that are available – whether solar, wind, hydro, biomass or geothermal heat.” Marie Guitton, prosjektleder i Euromontana.

Euromontana mener at EU, parallelt med å jobbe med de store europeiske energikorridorene, også må fokusere på hva som kan gjøres lokalt, og hvordan man bedre kan utnytte eksisterende ressurser på lokalt nivå. Euromontana nevner spesielt potensialet for små vannkraftverk og mikroturbiner på lokalt nivå.

Les mer om denne saken på EurActiv.com. Hele intervjuet med Marie Guitton i Euromontana finner du her. Se også den relaterte artikkelen; EU urged to focus on rural energy needs, carbon solutions.”