Forslag til reform av EUs landbrukspolitikk

Europakommisjonen la 12. oktober fram flere forslag til revidering av landbrukspolitikken i EU. Forslaget har som mål å styrke konkurranseevnen til det europeiske landbruket, gjøre det mer bærekraftig og å ivareta landbrukets stilling i alle regioner. Dette skal gi EUs borgere en garanti for at maten som blir produsert er sunn og av god kvalitet, sikre bevaring av miljøet og bidra til utvikling i rurale områder.  Forslaget skal nå til behandling i Rådet og i Europaparlamentet, før et endelig vedtak kan komme i 2013, med iverksetting i 2014.

10 hovedpunkter
Det er omfattende forslag som er blitt sammenfattet i følgende hovedpunkter:
• mer treffsikker inntektsstøtte
• bedre krisehåndtering
• grønn støtte for langsiktig produktivitet og bevaring av økosystemer
• økt innovasjon og FoU
• styrking av bønders markedsmakt og forhandlingsstyrke i verdikjeden ved bl.a. samvirkeorganisering
• fremming av miljøinitiativ i jordbruket
• støtte til unge bønder
• bygdeutvikling og entreprenørskap
• ivaretakelse av sårbare områder
• mer effektiv og mindre byråkratisk jordbrukspolitikk og -administrasjon

I følge landbruksråd Bjørn Eidem ved EU-delegasjonen, er et viktig punkt i dette forslaget at det vil legges mer vekt på å fremme samvirkeorganisering mellom bønder, samt tiltak for å styrke bøndenes markedsmakt og forhandlingsposisjon i matverdikjeden. 

Et nytt partnerskap
EUs landbrukskommissær, Dacian Cioloş, har uttalt at dette er et forslag til et nytt partnerskap mellom europeiske borgere og bønder for å møte de felles utfordringene som ligger innenfor matsikkerhet, bærekraftig bruk av naturressurser og vekst. Den framtidige landbrukspolitikken vil i følge Europakommisjonen være et avgjørende bidrag til Europa2020-strategien. Den vil kjempe mot klimaendringer, gi støtte til sysselsetting og vekst, promotere innovasjon og forbedre konkurranseevnen til landbruket både økonomisk og økologisk.

Lunken mottakelse
Europakommisjonens forslag har så langt fått en lunken mottakelse. Misnøye og skuffelse har blitt uttrykt av flere politiske grupperinger i Europaparlamentet, Storbritannia har uttalt at forslaget ikke vil føre til en radikal reform og Frankrike mener at de foreslåtte tiltakene for en grønnere landbrukspolitikk vil være for kompliserte og at de ikke gjenspeiler de økonomiske realitetene. Den europeiske landbruksorganisasjonen, COPA-COGECA, har også uttrykt skuffelse og mener at forslaget ikke er tilstrekkelig for å øke lønnsomhet og effektivitet i mat- og landbrukssektoren. 

Les mer om innholdet i forslagene hos Landbruks- og matdepartementet.

Kilder: Landbruks- og matdepartementet, Europakommisjonen og EurActiv