Energieffektiviseringsdirektivet kan åpne for nye markedsmuligheter for kraftselskapene

EUs kommende energieffektiviseringsdirektiv kan åpne opp for nye markedsmuligheter gjennom blant annet energieffektiviseringstjenester til kommersielle- og offentlige bygninger.

”The demand for and supply of energy-efficiency services is set to double or even triple in five years’ time”. Adrian Joyce, seniorrådgiver i EuroAce.

Mer om denne saken i EurActivs artikkel av 5. juni 2012.