Máire Geoghegan-Quinn

Europakommisjonen satser på internasjonalt forskningssamarbeid

I en pressemelding i forrige uke meddeler Kommisjonen at den nye forsknings- og innovasjonsstrategien fra 2014 vil ha et stort fokus på internasjonalt samarbeid, der man viderefører åpenheten overfor tredjelands deltakelse.

Máire Geoghegan-Quinn, foto: EC Audiovisual Service

Máire Geoghegan-Quinn, Kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap sier: Alenegang er ikke et alternativ i forskning og innovasjon. Det er ekstremt viktig at Europa knytter seg til internasjonale partnere for å få tilgang til nye kunnskapskilder og for å takle globale utfordringer. Horizon 2020 vil, som tidligere program, være åpent for deltakelse fra hele verden. Åpenhet sørger for gjensidig fordelaktig samarbeid med våre viktigste internasjonale partnere, hjelper utviklingsland, og hjelper Europa til å få tilgang til nye og ekspansive markeder.

Les mer

Partnersøk for EØS-midler

Biala Podlaska sykehuset i Polen, søker etter en norsk samarbeidspartner til et prosjekt, støttet av EØS midler.

Les mer

Europapolitikken trenger regionene

I etterkant av publiseringen av Europautredningen har det vært flere debatter omkring Norges forhold til EU og Norges påvirkningskraft innen europapolitikk. Særlig spørsmålet angående hvordan EU har innvirkning på regional- og lokalpolitikk i Norge, og omvendt, er blitt trukket frem i lyset. Både gjennom rapporten gitt ut av fornyings, – administrasjons, og kirkedepartementet og særlig gjennom Europautredningen er det klart at mye kan gjøres for at norsk forvaltning og regionalpolitikk kan effektivisere sitt arbeid. Ikke minst er det klart at norske regioner kan yte større grad av innflytelse på EU til tross for at Norge ikke kan delta direkte i forum hvor beslutninger blir fattet. Les mer

Nytt forbrukardirektiv i EU

Etter ein prosess som har vart i to og eit halvt år kom representantar frå EU-institusjonane til einigheit om eit nytt forbrukardirektiv 6. juni 2011. Direktivet vil gje forbrukarar over heile Europa like rettar til informasjon før dei handlar og rett til å angre kjøpet i fjorten dagar for sal utanfor butikk. Direktivet er tenkt å erstatte direktiva om fjernsal, sal utanfor fast utsalsstad, forbrukarkjøp og om urimelege avtalevilkår. Forhandlingane må stadfestast i formelle vedtak i Europaparlamentet og Det Europeiske Råd.

Les mer

Toppdomenenavnet ”.eu” kan gi økt synlighet til små- og mellomstore bedrifter

7. april 2011 var det femårsjubileum for toppdomenenavnet ”.eu”, som er åpent for innbyggere, organisasjoner og firmaer i EU. Det er i dag 3,5 millioner domenenavn registrert med ”.eu”-adresser, noe som gjør det til det 9. største området på verdensbasis.

Les mer

CIP 2007-2013 – EUs program for konkurransedyktighet og innovasjon

CIP er EUs rammeprogram for konkurransedyktighet og innovasjon, som norske aktører kan delta i gjennom Norges medlemskap i EØS. Rammeprogrammet er inndelt i delprogrammer, hvorav noen åpner for direkte støtte til bedrifter mens andre retter seg mot virkemiddelapparatet og myndighetene.

NHO Brussel har laget et faktaark som gir en oversikt over de ulike elementene av EUs Competitiveness and Innovation Program – CIP.

Les mer

Svensk skole søker partnerskap

Vikboland grunnskole i Norrköping i Øst-Sverige søker partnerskoler til entreprenørskapsprosjekt under EUs program for livslang læring (Comenius).

Les mer

Internasjonalt aktive SMBer oppnår bedre resultater

En ny studie viser at små og mellomstore bedrifter som aktivt involverer seg internasjonalt oppnår bedre resultater enn de som ikke gjør det.

Les mer

Skattenivået i EU – tall fra Eurostat

I følge tall lagt fram av Eurostat 28. juni 2010, sank skatteraten i EU fra 39,7 prosent i 2007 til 39,3 prosent i 2008. Tall for Norge viser en skatterate på 42,2 prosent i 2008 – også det en reduksjon fra 2007. I EU er gjennomsnittlig skatt for bedrifters inntekter 23,2 prosent i 2010, mot 28 prosent i Norge. Skatt på personinntekt i EU ligger i gjennomsnitt på 37,5 prosent i 2010, mot 40 prosent i Norge. Les mer

Partnersøk: ”Kortreist mat”

Den franske regionen Saône-et-Loire søker partnere til et utviklingsprosjekt på ”kortreist mat”.

Saône-et-Loire-området er en av de største landbruksregionene i Frankrike, og er kjent for å ha variert dyr- og planteproduksjon i naturlige omgivelser. For å ivareta- og videreføre denne tradisjonen søker de nå partnere til et utviklingsprosjekt med fokus på ”kortreist mat”. Les mer