Prosjektmidler for integrering av storskala vindkraft (Nordisk samarbeid)

15. oktober 2009 ble det åpnet en ny utlysning innen Toppforskningsinitiativet. Midler utlyses for forskningsprosjekter innenfor delprogrammet ”Integrering av storskala vindkraft”. Dette melder EBL på sine nettsider. Utlysningen fokuserer på samarbeid innenfor områdene nett, kraft og energi, energimarkedet, drift og vedlikehold, samt vindkraft i kaldt klima og offshore.

Prosjekter må inkludere representanter fra tre eller flere nordiske land. Søknadsfrist for første fase er 15. desember 2009 (prosjektskisse). Mer informasjon her.