ESA konkluderer: ingen statsstøtte ved salget av Slaktehustomten i Bergen

Den 25.november konkluderte kontrollorganet ESA, etter å ha etterforsket saken, med at Bergen kommune sitt salg av eiendommen kalt ”slaktehustomten”, er ikke strid med EØS regelverket om statsstøtte.

Les mer

15326412736 44a690235e z

Energisk EU/Norge-konferanse

 

Energiminister Tord Lien og Gunther Oettinger fra Europakommisjonen (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Energiminster Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen med ansvar for energisaker Günther Oettinger holdt åpningsinnleggene under den andre EU/Norge energikonferansen. Konferansen ble holdt 25. september, og temaet var denne gangen gass og kraft – og det er av interesse for både EU og Norge. Konflikten mellom Russland og Ukraina har som kjent satt et fornyet fokus på forsyningssikkerheten i Europa.  Ingen ønsker at det skal oppstå en ny forsyningskrise i EU som følge av et brudd i leveransene fra Russland.

Les mer

Nordsjo

Nordsjøkonferansen 2014

Nordsjøkonferansen 2014 vil avholdes 25 – 27 juni i Aberdeen, Skottland. Konferansen blir arrangert av Nordsjøkommisjonen og Aberdeenshire Council. Konferansen legger vekt på programperioden fra 2014 til 2020, med fokus på legge til rette for partnerskap og prosjekter i regionen.

Registrering til konferansen vil åpne i april på denne nettsiden.

Les mer

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og Rådets president melder at de vil gå av i 2014

 

Catherine Ashton, foto: EC Audiovisual Service

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, meldte mandag 18. mars at hun vil trekke seg tilbake når hennes første periode er over i slutten av 2014. I løpet av sin tid i stillingen har hun fått på plass EUs utenrikstjeneste ”European External Action Service” (EEAS). Rådets president Herman van Rompuy meldte samtidig sin avgang i desember 2014. Hans periode, som er på 2,5 år, har allerede blitt fornyet en gang. Begge har sittet i sine stillinger siden 2009.

Les mer

Offentlig høring om EUs retningslinjer for regional statsstøtte

Europakommisjonen har nylig lansert en offentlig høring om retningslinjene for regional statsstøtte for perioden 2014 til 2020. Høringen retter seg mot offentlige myndigheter, borgere, bedrifter og organisasjoner som arbeider med, og berøres av, regelverket for regional statsstøtte.

Les mer

Leonardo-partnersøk: arbeidsutveksling for unge og arbeidssøkende innen digitale medier

Et non-profit selskap i Storbritannia søker etter samarbeidspartnere til et Leonardo-prosjekt. Selskapet har spesialisert seg på å jobbe med kreative entreprenører, unge mennesker og arbeidssøkere i London, Sørøst-England og Sørvest-England. Målgruppen er unge mellom 18 og 25 år.

Les mer

Partnersøk: Leonardo da Vinci – Mobility

Gøteborgregionens kommunalforbund søker etter europeiske partnere for et mobilitetsprosjekt innenfor rammene av Leonardo da Vinci-programmet. Prosjektets tittel er “Gothenburg Region Age Management Project – Facing the demographic challenges”. Formålet med prosjektet er:

• Erfaringsutveksling og “best practices” med andre land som står overfor demografiske utfordringer innenfor velferdssystemet
• Utvikle kompetansen til eldre, og gjøre disse mer attraktive for arbeidstakere
• Gjøre omsorgs- og sosialsektoren mer attraktiv som arbeidsgiver for unge og innvandrere

Les mer

Nordeuropeiske regioner best på innovasjon: Vestlandet ikke så verst

7. november slapp Europakommisjonen sitt ”Regional Innovation Scoreboard 2012”, en studie av innovasjon i 190 europeiske regioner i EU, Kroatia, Norge og Sveits. Ikke overraskende nok ligger de mest innovative regionene i de mest innovative landene, der Sverige topper listen. Men studien viser også at det er store forskjeller innad i land. De nordeuropeiske regionene gjør det stort sett bra.

Når det gjelder Vestlandet kommer vi godt ut av det, og klassifiseres som en ”Innovation Follower”, den nest beste kategorien. Innad i denne kategorien er vi imidlertid blant de middelmådige, og trenden viser at det ikke har vært noen særlig forbedring siden 2007. Studien i sin helhet er tilgjengelig på denne siden.

ESA mener norsk vannscooterforbud er i strid med EØS-avtalen

EFTAs overvåkningsorgan ESA hevder Norges nåværende forbud mot bruk av vannscootere, som trådte i kraft 6. juli i år, er i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet av varer. Det går frem av en pressemelding publisert onsdag 3. oktober.

Les mer