Nordsjo

Nordsjøkonferansen 2014

Nordsjøkonferansen 2014 vil avholdes 25 – 27 juni i Aberdeen, Skottland. Konferansen blir arrangert av Nordsjøkommisjonen og Aberdeenshire Council. Konferansen legger vekt på programperioden fra 2014 til 2020, med fokus på legge til rette for partnerskap og prosjekter i regionen.

Registrering til konferansen vil åpne i april på denne nettsiden.

Les mer

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og Rådets president melder at de vil gå av i 2014

 

Catherine Ashton, foto: EC Audiovisual Service

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, meldte mandag 18. mars at hun vil trekke seg tilbake når hennes første periode er over i slutten av 2014. I løpet av sin tid i stillingen har hun fått på plass EUs utenrikstjeneste ”European External Action Service” (EEAS). Rådets president Herman van Rompuy meldte samtidig sin avgang i desember 2014. Hans periode, som er på 2,5 år, har allerede blitt fornyet en gang. Begge har sittet i sine stillinger siden 2009.

Les mer

Offentlig høring om EUs retningslinjer for regional statsstøtte

Europakommisjonen har nylig lansert en offentlig høring om retningslinjene for regional statsstøtte for perioden 2014 til 2020. Høringen retter seg mot offentlige myndigheter, borgere, bedrifter og organisasjoner som arbeider med, og berøres av, regelverket for regional statsstøtte.

Les mer

Leonardo-partnersøk: arbeidsutveksling for unge og arbeidssøkende innen digitale medier

Et non-profit selskap i Storbritannia søker etter samarbeidspartnere til et Leonardo-prosjekt. Selskapet har spesialisert seg på å jobbe med kreative entreprenører, unge mennesker og arbeidssøkere i London, Sørøst-England og Sørvest-England. Målgruppen er unge mellom 18 og 25 år.

Les mer

Partnersøk: Leonardo da Vinci – Mobility

Gøteborgregionens kommunalforbund søker etter europeiske partnere for et mobilitetsprosjekt innenfor rammene av Leonardo da Vinci-programmet. Prosjektets tittel er “Gothenburg Region Age Management Project – Facing the demographic challenges”. Formålet med prosjektet er:

• Erfaringsutveksling og “best practices” med andre land som står overfor demografiske utfordringer innenfor velferdssystemet
• Utvikle kompetansen til eldre, og gjøre disse mer attraktive for arbeidstakere
• Gjøre omsorgs- og sosialsektoren mer attraktiv som arbeidsgiver for unge og innvandrere

Les mer

Nordeuropeiske regioner best på innovasjon: Vestlandet ikke så verst

7. november slapp Europakommisjonen sitt ”Regional Innovation Scoreboard 2012”, en studie av innovasjon i 190 europeiske regioner i EU, Kroatia, Norge og Sveits. Ikke overraskende nok ligger de mest innovative regionene i de mest innovative landene, der Sverige topper listen. Men studien viser også at det er store forskjeller innad i land. De nordeuropeiske regionene gjør det stort sett bra.

Når det gjelder Vestlandet kommer vi godt ut av det, og klassifiseres som en ”Innovation Follower”, den nest beste kategorien. Innad i denne kategorien er vi imidlertid blant de middelmådige, og trenden viser at det ikke har vært noen særlig forbedring siden 2007. Studien i sin helhet er tilgjengelig på denne siden.

ESA mener norsk vannscooterforbud er i strid med EØS-avtalen

EFTAs overvåkningsorgan ESA hevder Norges nåværende forbud mot bruk av vannscootere, som trådte i kraft 6. juli i år, er i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet av varer. Det går frem av en pressemelding publisert onsdag 3. oktober.

Les mer

Videreføring av norsk innskuddsgarantinivå støttes av Europaparlamentet

Under forrige ukes plenumsmøte for Europaparlamentet (EP) ble debatten om den nye innskuddsordningen tatt opp og resultatet ser ut til å være i norsk favør. Med 506 mot 44 stemmer ble det bestemt, etter første behandlingsrunde i EP, at det skal gjøres et unntak som fortsatt vil sikre det norske garantinivået. Les mer

Erasmus-partnersøk: multilateralt prosjekt om sosiale foretak

Plymouth University i England søker etter partnere til et mulitalteralt Erasmus-prosjekt om sosiale foretak. De søker etter partnere fra universiteter, bedrifter, handelskamre, sosiale partnere og lokale, regionale eller nasjonale organer.

Les mer