NPA 2014-2020Logotype B2 RGB

Første utlysning i ny programperiode

Søknadsfristen for den første utlysningen etter prosjekter innenfor Northern Periphery and Arctic Programme (NPA) for 2014-2020 er på novembers 24. dag. Det er åpent for å søke innenfor alle de fire prioritetene, og programmet vil i sin helhet fordele 56 millioner euro fordelt på ulike prosjekter. Den forrige programperioden førte til gode prosjekter i vår region. 

Les mer

Har utvekslet erfaringer om grønnere produksjon i SMB’er

Hordaland fylkeskommune har vært partner i Interreg IVC-prosjektet Eco Regions. Prosjektet som har pågått siden april 2012 hadde sin sluttkonferanse i Brussel i juni. Totalt 11 partnere har deltatt fra ulike land i Europa. 

Les mer

Ny strategi for kyst- og havturisme

Kommisjonen har nylig lagt frem en ny strategi for å fremme kyst- og havturisme.

Les mer

Ønsker å kvalitetssikre turistnæringen i Europa

Kommisjonen la 20.02.2014 frem et forslag for å kvalitetssikre turistnæringen, dette for å sikre at turister innad i Unionen og fra tredjeland skal få valuta for pengene.

Les mer

Forslag til EUs klima- og energirammeverk fram mot 2030

Europakommisjonen la 22. januar fram sitt forslag til ny klima- og energipolitikk i EU for 2020-2030. Kommisjonen la fram en grønnbok for den framtidige politikken i mars i fjor, som har vært ute på høring, og det er denne som nå danner grunnlaget for forslaget som ble lagt fram i forrige uke. Norge kom også med innspill til denne før jul.

Les mer

eurostat

Norge kommer godt ut i EUROSTATs arbeidskraftsundersøkelse

Undersøkelsen som ble utført av EUs statiske byrå EUROSTAT presenterer viktige tall fra det europeiske arbeidsmarkedet i 2012, blant annet at Norge er landet i Europa med lavest arbeidsledighet.

Les mer

Får støtte til kultursamarbeid gjennom EØS-midlene

Flere aktører fra Norge har fått støtte fra polsk-norsk kulturprogram gjennom EØS-midlene. Dette gjelder blant annet Arkitekthøgskolen i Bergen og 36 andre aktører fra det norske kulturfeltet. Det er i alt 20 prosjekter mellom norske og polske aktører som har fått støtte på til sammen 32 millioner kroner. Programmene er til for å få et sterkere samarbeid mellom Norge og Polen, i tillegg få større bredde i kunst og kultur, og skape en kulturell dialog.

Foto: Morguefile

Les mer

Hva gjør en region attraktiv?

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) har publisert et kart som viser hvilke europeiske regioner som er mest attraktive for besøkende og for innvandrere. Regional attraktivitet er et sentralt tema i Europa 2020-strategien, og hvilke faktorer som tiltrekker seg økonomiske ressurser og menneskelig kapital har blitt et stadig viktigere spørsmål for europeiske land.

Les mer

Máire Geoghegan-Quinn

Europakommisjonen satser på internasjonalt forskningssamarbeid

I en pressemelding i forrige uke meddeler Kommisjonen at den nye forsknings- og innovasjonsstrategien fra 2014 vil ha et stort fokus på internasjonalt samarbeid, der man viderefører åpenheten overfor tredjelands deltakelse.

Máire Geoghegan-Quinn, foto: EC Audiovisual Service

Máire Geoghegan-Quinn, Kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap sier: Alenegang er ikke et alternativ i forskning og innovasjon. Det er ekstremt viktig at Europa knytter seg til internasjonale partnere for å få tilgang til nye kunnskapskilder og for å takle globale utfordringer. Horizon 2020 vil, som tidligere program, være åpent for deltakelse fra hele verden. Åpenhet sørger for gjensidig fordelaktig samarbeid med våre viktigste internasjonale partnere, hjelper utviklingsland, og hjelper Europa til å få tilgang til nye og ekspansive markeder.

Les mer

Partnersøk for EØS-midler

Biala Podlaska sykehuset i Polen, søker etter en norsk samarbeidspartner til et prosjekt, støttet av EØS midler.

Les mer