Nytt forbrukardirektiv i EU

Etter ein prosess som har vart i to og eit halvt år kom representantar frå EU-institusjonane til einigheit om eit nytt forbrukardirektiv 6. juni 2011. Direktivet vil gje forbrukarar over heile Europa like rettar til informasjon før dei handlar og rett til å angre kjøpet i fjorten dagar for sal utanfor butikk. Direktivet er tenkt å erstatte direktiva om fjernsal, sal utanfor fast utsalsstad, forbrukarkjøp og om urimelege avtalevilkår. Forhandlingane må stadfestast i formelle vedtak i Europaparlamentet og Det Europeiske Råd.

Les mer

Toppdomenenavnet ”.eu” kan gi økt synlighet til små- og mellomstore bedrifter

7. april 2011 var det femårsjubileum for toppdomenenavnet ”.eu”, som er åpent for innbyggere, organisasjoner og firmaer i EU. Det er i dag 3,5 millioner domenenavn registrert med ”.eu”-adresser, noe som gjør det til det 9. største området på verdensbasis.

Les mer

CIP 2007-2013 – EUs program for konkurransedyktighet og innovasjon

CIP er EUs rammeprogram for konkurransedyktighet og innovasjon, som norske aktører kan delta i gjennom Norges medlemskap i EØS. Rammeprogrammet er inndelt i delprogrammer, hvorav noen åpner for direkte støtte til bedrifter mens andre retter seg mot virkemiddelapparatet og myndighetene.

NHO Brussel har laget et faktaark som gir en oversikt over de ulike elementene av EUs Competitiveness and Innovation Program – CIP.

Les mer

Svensk skole søker partnerskap

Vikboland grunnskole i Norrköping i Øst-Sverige søker partnerskoler til entreprenørskapsprosjekt under EUs program for livslang læring (Comenius).

Les mer

Internasjonalt aktive SMBer oppnår bedre resultater

En ny studie viser at små og mellomstore bedrifter som aktivt involverer seg internasjonalt oppnår bedre resultater enn de som ikke gjør det.

Les mer

Skattenivået i EU – tall fra Eurostat

I følge tall lagt fram av Eurostat 28. juni 2010, sank skatteraten i EU fra 39,7 prosent i 2007 til 39,3 prosent i 2008. Tall for Norge viser en skatterate på 42,2 prosent i 2008 – også det en reduksjon fra 2007. I EU er gjennomsnittlig skatt for bedrifters inntekter 23,2 prosent i 2010, mot 28 prosent i Norge. Skatt på personinntekt i EU ligger i gjennomsnitt på 37,5 prosent i 2010, mot 40 prosent i Norge. Les mer

Partnersøk: ”Kortreist mat”

Den franske regionen Saône-et-Loire søker partnere til et utviklingsprosjekt på ”kortreist mat”.

Saône-et-Loire-området er en av de største landbruksregionene i Frankrike, og er kjent for å ha variert dyr- og planteproduksjon i naturlige omgivelser. For å ivareta- og videreføre denne tradisjonen søker de nå partnere til et utviklingsprosjekt med fokus på ”kortreist mat”. Les mer

Ny EU-rapport: flere jenter med høyere utdanning, men med lavere lønn

Kandidatproduksjon blant kvnner er nå hele 57,4%, mens den blant menn bare er på 31,4%. Tallene viser gjennomsnittet for hele Europa. Les mer fra utdanningsråd ved EU-delegasjonen, Hanna Marit Jahr, sin rapport fra konferansen ”Gender differences in Educational Achievement».

ESA konkluderer: ingen statsstøtte ved salget av Slaktehustomten i Bergen

Den 25.november konkluderte kontrollorganet ESA, etter å ha etterforsket saken, med at Bergen kommune sitt salg av eiendommen kalt ”slaktehustomten”, er ikke strid med EØS regelverket om statsstøtte.

Les mer

15326412736 44a690235e z

Energisk EU/Norge-konferanse

 

Energiminister Tord Lien og Gunther Oettinger fra Europakommisjonen (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Energiminster Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen med ansvar for energisaker Günther Oettinger holdt åpningsinnleggene under den andre EU/Norge energikonferansen. Konferansen ble holdt 25. september, og temaet var denne gangen gass og kraft – og det er av interesse for både EU og Norge. Konflikten mellom Russland og Ukraina har som kjent satt et fornyet fokus på forsyningssikkerheten i Europa.  Ingen ønsker at det skal oppstå en ny forsyningskrise i EU som følge av et brudd i leveransene fra Russland.

Les mer