Estland med i eurosonen

Estland innførte 1. januar 2011 euro, og ble dermed den første tidligere Sovjet-staten som innfører euro. Eurosonen teller nå 17 medlemsland.

Les mer

Europakommisjonen legger frem ny klimastrategi

Etter de mislykkede forhandlingene i København, ønsker Kommisjonen nå at EU skal fortsette å ha lederrollen i den globale kampen mot klimaendringer.

Les mer

Ungdommer skal prioriteres i EU sitt 2011-budsjett

Etter at den nye Lisboa-traktaten er på plass har EU-parlamentet nå full myndighet til å avgjøre budsjettprioriteringer. Under budsjettkomiteen sitt arbeid i slutten av februar ble det lagt frem forslag om at ungdom skal prioriteres i større grad i budsjettet for 2011.

Les pressemeldingen på EU-parlamentets hjemmeside.

Konsultasjon på drikkevannsdirektivet

Regionskomiteen og Europakommisjonen oppfordrer lokale- og regionale myndigheter til å delta på den åpne konsultasjonen på drikkevannsdirektivet (98/83/EC). Innspill fra Norge er velkommen. Mer informasjon her. Du finner spørreundersøkelsen her. Frist 25. november 2009.

Ta kontakt med Regionskomiteen dersom du har andre spørsmål:

Tlf: +32 22 82 20 30. E-post: impact_assessment@cor.europa.eu

Europeiske kulturbyer 2009

Stavanger og Liverpool sin tid er omme, i 2009 er det Linz (Østerrike) og Vilnius (Litauen) som er utpekt til å være europeiske kulturhovedsteder. 

Siden 1985 har 39 europeiske byer blitt utpekt som kulturhovedsteder. Målsetningen er å vise frem Europas kulturrikdom og vise hvordan vår felles europeiske kulturarv knytter oss sammen. For å se programmet i Vilnius, se her. Også Linz har sitt program tilgjengelig på internett, og det finner du her.

Gruppen foran parlamentet.jpg

Fikk innblikk i internasjonale saker med et lokalt perspektiv

Byrådet og kommunaldirektørene i Bergen gjennomførte 25. og 26. juni et seminar i Brussel utarbeidet for dem av Vest-Norges Brusselkontor. Målet med studieopplegget var å få oppdatert informasjon på spesifikke tema som står sentralt i kommunens arbeid.

Les mer

Erasmus.jpg

Rumensk organisasjon søker partner til mobilitetsprosjekt for ungdomsarbeidere

Den rumenske NGO’en Integra Romania søker partnere til et mobilitetsprosjekt for ungdom og ungdomsarbeidere innen Erasmus+.  Hovedmålet med prosjektet vil være opplæring av ungdomsarbeidere slik at de kan bidra til å hjelpe unge til å komme ut på arbeidsmarkedet.

Les mer

ec audiovisual3

Ny fiskerireform klar

 

Europaparlamentet har denne uken vedtatt en endelig reform av den felles fiskeripolitikken, Common Fisheries Policy(CFP). Diskusjonen rundt en slik reform har pågått siden 2011.

Les mer

ec illustrasjon

Mer tilgjengelig turisme i Europa


I forbindelse med European Tourism Day 4.desember, ble det holdt et todagers arrangement i Brussel med tittelen ”Accessible Tourism in Europe”. Konferansen inngikk som en del av Europakommisjonens EU Disability Strategy 2010-2020.

Les mer

Kristine mindre.jpg

Høstens studentpraktikant på plass i Brussel

Studentpraktikant Kristine Flaatten. Foto: VNB. 

Kristine Flaatten studerer til vanlig samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og fullførte bachelorgraden i juni 2013. Kristine hadde sin første arbeidsdag på Vest-Norges Brusselkontor denne uken, og sier hun er heldig som får tilbringe første semester av masteren som studentpraktikant i Brussel.

Les mer