Manglende norsk implementering på maritim sikkerhet

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, sendte i onsdag 24. Februar to grunngitte uttalelser til Norge for mangelfull implementering av regelverk angående maritim sikkerhet.

Den manglende implementeringen knytter seg til en forordning om Det europeiske sjøfartsdirektoratet, EMSA, og en annen vedrørende sjøsikkerhet og forebygging av forurensing fra skip (COSS).

Norge argumenterer på sin side at det vil være uanstendig å inkorporere regelverk som ikke har et rettslig innhold som er relevant for private individer eller foretak i Norge.

Les mer her.