Nye muligheter for lærlinger med Erasmus+

Erasmus+ er et av de mest veletablerte og kjente EU-programmene. Programmet har siden etableringen for 30 år siden støttet hele 9 millioner ungdom, studenter, lærere og lærlinger. For lærlinger i Europa kan Europakommisjonens nye satsing ErasmusPRO gi nye muligheter.

Studenter ved høyere utdanning utgjør den klart største mottakergruppen av Erasmus-midler. Andelen deltagende på mobilitet for yrkesopplæring er derimot betydelig mindre, og varigheten på oppholdene er kortere. For perioden 2014-2016 var kun 7% av mobilitetsoppholdene for yrkesopplæring lengre enn tre måneder. Under 1% av oppholdene var lengre enn seks måneder. Nå ønsker Kommisjonen å snu denne trenden, og foreslår dermed satsingen ErasmusPRO.

Med ErasmusPRO legges det til rette for lengre mobilitetsopphold i utlandet for personer på yrkesopplæring, med mål om å øke antall opphold på over seks måneder. Fordelene med lengre opphold er ifølge Kommisjonen blant annet økt fremmedspråk-kunnskaper, arbeidserfaring og tilpassingsevne. Slike opphold kan dermed bidra til å forberede deltakerne på arbeidslivet. I en tid der arbeidsledigheten i Europa – spesielt blant unge – er høy, er det viktig å styrke unges sjanser i arbeidsmarkedet. Med den nye satsingen åpnes det for at 50 000 unge europeere skal få tilbringe mer enn seks måneder av sin yrkesopplæring i utlandet innen 2020.

I oktober publiseres utlysningen til Erasmus+, med frist februar 2018. Sommeren 2018 skal etter planen de første lærlingene delta i praksismobilitet gjennom ErasmusPRO. Norge deltar i Erasmus+-programmet, og dermed vil norske bedrifter og lærlinger kunne ta del i det nye prosjektet.

Les mer om Europakommisjonens tiltak for unge europeere her.