Nytt Panorama magasin ute nå

Panorama magasinet for vinter 2012 er nå tilgjengelig på nettet. Denne sesongens magasin er kalt ”Smart Specialisation”, og den ene hoveddelen tar for seg hvordan ”Smart Specialisation”-strategier kan være pådrivere til regional og økonomisk vekst. I tillegg er det en rapport fra Europakommisjonen sin workshop på Bari høsten 2012, som hjalp italienske regioner til å bruke ”Smart Specialisation”-strategier i sin programperiode 2014-2020.

Foto: Panorama

Les mer

Vil involvere regionale og lokale myndigheter

Under en tale i Regionskomiteen, tok president i Europakommisjonen, José Manuel Barroso, til orde for større regional involvering for å nå EUs målsetninger.

Les mer

”RegioNetwork2020” lansert

Europakommisjonen presenterte nylig nett-tjenesten ”RegioNetwork2020”, som skal styrke samarbeidet mellom europeiske regioner.

Les mer

Noreg deltek aktivt i utviklinga av nye retningslinjer for regional statsstøtte.

Noreg deltok nyleg på ein workshop i Brussel i samband med at Europakommisjonen skal revidere retningslinjene for regional statsstøtte. Noreg er omfatta av dette gjennom EØS-avtalen. På workshopen arrangert av Europakommisjonen ved generaldirektoratet for konkuranse (DG COMP) deltok representantar frå Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet og frå Finansdepartementet i tillegg til representantar frå ESA og EFTA.

Les mer

Ny studie fra Nordregio om utvikling i avsidesliggende strøk

I en studie fra Nordregio har de sett på utviklingen i avsidesliggende strøk. De har sett på hvordan det å ligge avsides kan påvirke regioner og områder i Europa. Konklusjonen er at områdene bør utnytte sine fortrinn og satse på næringssamarbeid. Dette kan dermed skape nye muligheter for utvikling.

Les mer

Vest-Sverige baner vei

For å oppfordre lokale og regionale myndigheter til å søke om EU-støtte, har Vest-Sverige utviklet en rådgivningstjeneste som skal hjelpe dem finansiering for deres langsiktige utviklingsmål.

Les mer

Regionar ynskjer å skape vekst ved hjelp av territorielle avtalar.

Regionkomiteen får stadig meir gjennomslag for sitt ynskje om å inngå territorielle avtalar for å leggje til rette for implementeringa av Europa 2020-strategien på regionalt og lokalt nivå. Regionkomiteen meinar at mangelen på innspel frå regionane var eitt av dei største problema med  Lisboa-strategien, og at ein ny, felles strategi må inkludere lokale og regionale myndigheiter.

Les mer

Regionalpolitikk på plakaten i Brussel

Det femte Cohesion Forum ble holdt 31. januar -1. februar 2011. Europakommisjonens president José Manuel Barroso holdt åpningstalen – og Johannes Hahn, kommissær for regionalpolitikk og Laszlo Andor, kommissær for sysselsetting, sosiale saker og inkludering deltok også i Forumet. Les mer

regions

Attraktive regioner

For de fleste regioner i Europa er det viktig å fremstå som attraktive for permanent bosetting og ikke bare for turister og for midlertidige bosettere.  Fraflytting fra små regioner er en tilbakevendende utfordring som vi også ser på Vestlandet.

Les mer

Nytt norsk virkeområde for regional investeringsstøtte

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har nylig godkjent det nye kartet for virkeområder som er kvalifisert for regional investeringsstøtte, foreslått av den norske regjeringen. Noen norske kommuner faller ut av virkeområdet, andre kommer inn.

Les mer