Ønsker en mer resultatorientert regionalpolitikk

Både regionalkommissær Johannes Hahn og Europaparlamentet tar til orde for en mer resultatorientert regionalpolitikk og dermed å effektivisere bruken av EU-midler.

Debatten om EUs framtidige regionalpolitikk har virkelig blusset opp i det siste. Forrige uke gikk regionalkommissær Johannes Hahn ut og mente at regionalpolitikken er den beste måten å omforme de økonomiske målsetningene i EU2020 til konkrete,ønskelige resultater. Likevel kunne han ikke love regionalpolitikken økte midler i framtiden, som i dag utgjør en rundt en tredjedel av EUs budsjett.

Europaparlamentet har støttet opp om Hahn utspill og ønsker at EUs framtidige regionalpolitikk skal være betraktelig mer resultatorientert. Dette har skapt reaksjoner, og flere regionale aktører har ment at eventuelle kutt i regionalbudsjettet vil hindre økonomisk vekst.

EurActiv har hatt en grundig dekning av disse utspillene, og nedenfor finner du en rekke relevante artikler: