CPMR med innspill til EUs regionalpolitikk

Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) sendte nylig inn sin vurdering av EUs regionalpolitikk etter 2013.

EUs fremtidige regionalpolitikk etter 2013 har vært gjenstand for mye omtale den siste tiden, og nå har CPMR kommet med sine vurderinger. I dokumentet som nylig ble presentert, legger organet vekt på viktigheten av en sterk, integrerende samhørighetspolitikk som må være gjeldende for alle europeiske regioner.

CPMR poengterer også at samhørighetspolitikken må settes i sammenheng med EU2020, men samtidig ha sine egne, klare målsetninger.

CPMR består av 160 europeiske regioner, deriblant alle VNBs fylkeskommuner

Hele dokumentet finner du her