Hva sier den 5. rapporten for økonomisk, sosial og territoriell samhørighet i Europa?

Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk, DG Regio, la 10. november frem den 5. samhørighetsrapporten for økonomisk, sosial og territoriell samhørighet i Europa. Rapporten tar blant annet for seg EUs og nasjonale- og regionale myndigheters bidrag til samhørighet, samhørighetspolitikkens virkning, analyser av regionale ulikheter samt indikasjoner på samhørighetspolitikken utforming i perioden etter 2013.

”This report shows how cohesion policy has had a major impact on the European economy, reducing economic differences and promoting environmental and social development. To ensure more value for money, we need to make the policy even more effective, in delivering concrete and measurable result. We need to spend more intelligently, focus on the EU’s top priorities and add visible value to what national and regional authorities are already doing. The findings from this report and the consultation to follow will help us prepare a cohesion policy that is better adapted to the economic situation of today”. Dette uttalte EUs kommissær for regionalpolitikk, Johannes Hahn, i Europakommisjonens pressemelding 10. november 2010.

Hva sier rapporten?

 • Ulikheter mellom regioner i EU minker – forskjeller i BNP (brutto nasjonalprodukt) per innbygger har krympet betraktelig.
 • Mer utviklede regioner er mer konkurransedyktige fordi de;
 • Er mer innovative.
 • Er bedre utdannet.
 • Har høyere sysselsetting.
 • Har bedre infrastruktur.
 • Har høyere kvalitet på myndighetsnivå.
 • Grad av tilfredshet og livskvalitet er sterkt knyttet til høyere husholdningsinntekt i mindre utviklede områder i EU, men ikke i de mer utviklede regionene.
 • Bærekraftig miljø:
 • Noen regioner har høy risiko for å bli påvirket av konsekvenser av klimaendringer.
 • Andre har stort potensiale for å produsere mer fornybar energi.
 • Det er dårlig luftkvalitet i mange byer.
 • Noen øst-europeiske EU-land har utfordringer med behandling av spillvann.
 • Bedre koordinering mellom regional utvikling og andre politikker på EU-nivå- og på nasjonalt nivå er nødvendig.
 • Europa 2020-strategien:
 • Regioner og regional utviklingspolitikk kan bidra betydelig.
 • Det bør være en balansert tilnærming til investeringer, for eksempel riktig balanse mellom ulike typer investeringer.
 • Store ulikheter mellom regioner i EU (for eksempel i karakteristikk, muligheter og behov) må tas i betraktning.
 • Regioner, byer og lokale myndigheter må ha en sentral rolle.

Åpen høring:

En åpen høring på rapporten, som skal bidra til å forme fremtidig regionalpolitikk, ble åpnet 12. november. Siste frist for innspill er 31. januar 2011.

Les mer om den 5. samhørighetsrapporten her. Du finner Europakommisjonens pressemelding her. Europakommisjonens kommissær for regionalpolitikk sin lanseringstale finner du her.