Mener økt integrasjon er nøkkelen for å løse krisen i eurosonen

President i Den europeiske sentralbanken, Jean- Claude Trichet, mener veien for å løse eurosonens gjeldskrise går gjennom økt integrasjon av medlemslandenes økonomiske politikk.

Uttalelsen kommer i etterkant av at EUs finansministere tidligere denne uken ble enige om større overvåkning av nasjonale budsjetter på EU-nivå. Hvorvidt dette blir en realitet er til syvende og sist opp til de respektive statslederne, men en rekke land har allerede uttrykt stor skepsis mot det kontroversielle forslaget.

Men Trichet er overbevist om at større koordinering og overvåkning er nødvendig:

– Løsningen på våre vanskeligheter ligger i mer – ikke mindre – europeisk integrasjon, sier han.

Gjeldskrisen, som hadde sitt utspring i Hellas, har påvirket de andre medlemmene i eurosonen og har allerede ført til at blokken satt av milliarder av euro i garantier for å sikre at de svakeste medlemmene kan finansiere sine budsjetter

Les mer på EUbuisness.com

Les også: Polen advarer mot ”eurosone-elite”