Europas transportutslipp øker stadig

Drivhusgassutslipp fra Europas transportsektor fortsetter å øke, til tross for en stadig utvikling av renere kjøretøy, viser en ny rapport fra European Enviroment Agency (EEA).

Rapporten, som nylig ble lagt frem, presenter en oversikt over transportsektorens innvirkning på miljøet i perioden 1997 – 2007, basert på en analyse av 40 ulike indikatorer.

Over de ti siste årene har man fokusert på tiltak for å øke mobiliteten i Europa, samtidig som man har skilt mellom transportutslipp og økonomisk vekst. I dag viser det seg at de intensive investeringene som har blitt gjort for å bedre infrastrukturen, har ført til at både folk og varer reiser lengre enn tidligere. Dette har dermed gjort at man ikke har fått en nedgang i miljøfarlige utslipp, sier Jaqueline McGlade, direktør i EEA.

Nå tar EEA til orde for at EU må utvikle en klarere visjon for sine transportsystemer frem mot 2050, og en politikk som legger til rette for dette.

Les mer på EurActiv.com

Les mer på EEAs nettsider. Her finner du også hele rapporten.