Europaparlamentet ønsker bindende forpliktelser

EU2020-strategien bør fokusere på å redusere arbeidsledigheten, forbedre koordineringen av den økonomiske politikken, samt forsterke den økonomiske styringen ved hjelp av bindende regler, mener Europaparlamentet.

En uke etter at Kommisjonen la frem sin vekststrategi EU2020, kom Europaparlamentet onsdag med sitt innspill til strategien.
Hovedpoengene i Europaparlamentets resolusjon var å øke sysselsettingen, samt forbedre både styring og koordinering av økonomisk politikk gjennom bindende regler.

Med en nedgang i BNP på fire prosent og 23 millioner arbeidsledige, må EU2020 fremstå som et effektivt svar på den økonomiske og finansielle krisen, argumenterer Europaparlamentet.

Resolusjonen ble vedtatt med 462 stemmer mot 140.

Les Europaparlamentets pressemelding her.

Les også: