Regionskomiteen: – Lokale og regionale myndigheter må inkluderes i EU2020

I en pressemelding i etterkant av Europakommisjonens lansering av vekststrategien EU2020, skriver Regionskomiteen at strategien er avhengig av lokale og regionale myndigheter for å kunne nå sine mål.

Regionskomiteen er fornøyde med strategiens målsetninger og ”form of governance”, men påpeker at effektiviteten vil være begrenset dersom lokale og regionale myndigheter kun skal spille en rolle i implementeringsfasen.

Mercedes Bresso, Regionskomiteens president, uttalte like etter lanseringen at EU2020 var mer realistisk enn fremlegget i det første høringsdokumentet, ettersom strategien nå ”tar innover seg den krisen som rammer våre virksomheter og bedrifter, borgere og regioner”

Likevel er ikke Bresso helt tilfredsstilt.

– EU2020 går ikke langt nok i å mobilisere den viktigste drivkraften i våre samfunn, og strategien ville vært mye mer effektiv dersom den la til rette for at lokale og regionale myndigheter kunne ta del i utformingen av nasjonale reformprogrammer, i stedet for kun å ha en rolle implementeringsfasen, sier hun.

Som VNB skrev i går, er det flere aktører som ikke er tilfredse med innholdet i EU2020

Les Regionskomiteens pressemelding her