Lunken mottagelse for EU2020

Etterspillene til Europakommisjonens lansering av EU2020, har så langt vært lunkne. Pessimistiske røster mener at vekststrategien kun er tomme ord og inneholder lite substans.

I forrige uke lanserte Europakommisjonen vekststrategien EU2020. Etter en lang prosess kunne Kommisjonen presentere den reviderte Lisboa-strategien, hvor målsetningen er å skape vekst og sysselsetting i EU gjennom utvikling av en konkurransekraftig, kunnskapsbasert, miljøvennlig økonomi, og et sosialt inkluderende samfunn. 

Etterspillene har så langt vist seg å være lunkne. Mens mange av tiltakene, som å fremme sysselsetting, grønnere vekst og større satsing på forskning, har blitt mottatt med tilfredshet, er det få som mener at disse i realiteten kan oppnås gjennom en EU2020-strategi.

Dette er hakk i platen. Jeg har hørt det samme i ti år. Det er kun tomme ord og ingen substans, er den harde dommen fra direktøren i tenketanken European Policy Center, Daniel Gros, ifølge EUobserver.

EUs nye vekststrategi oppstår i en periode hvor Europa opplever sitt største økonomiske uføre på flere tiår.  EU2020 erstatter den såkalte Lisboa-strategien, som hadde som målsetning å gjøre EU til den mest dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden innen 2010. Lisboa-strategien ble lansert i 2000, men ble alt annet enn en suksess. Den nye strategien setter innovasjon og grønn vekst i fokus og man ønsker en større overvåkning av nasjonale reformprogrammer, noe man savnet i Lisboa-strategien, skriver EurActiv.

Fra Kommisjonens side ønsker man denne gang en større økonomisk koordinering og overvåkning fra EU. Men så langt kan det være lite som tyder på at ting vil bli annerledes, spesielt ettersom Tyskland ikke ønsker økende involvering fra EU. Allerede før Kommisjonen la frem EU2020, kritiserte forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel, strategien i et brev til president José Manuel Barroso

Også Bergens Tidende er pessimistiske med tanke på EU2020-strategien. På lederplass lørdag 6.mars skriver man blant annet at ordene i strategien stort sett er blottet for innhold og at ”bildet fra Europa er alt annet enn oppløftende”.

Barroso mener at det er den politiske viljen i medlemslandene som til syvende og sist vil avgjøre hvorvidt EU2020 vil bli en suksess eller ikke.

Det er 27 medlemsland og om man ikke ønsker å spille ball, vil ingenting skje, uttalte han i etterkant av lanseringen.